«Her er det lov å sette egne ideer ut i livet.» Elsa Kommerdal, virksomhetsleder FRAMTIDA: – Her kan vi plukke stjernestunder hver dag, sier Elsa Kommedal (t.h. på benken) sammen med Inger Nilsen Nygård. selvfølgelig være med å påvirke den. Enkelte beboere har godt av å komme ut hver dag. Da står det i tiltaksplanen. Og fordi vi fører avvik en dag personalet ikke har fått det til, vet vi hvorfor. Dette er framtida – Dette er morgendagens sykehjem, mener Elsa Kommedal. – Vi dekker ikke bare de basale behovene for mat og pleie. Livet på sykehjemmet må også ha et innhold, og vi må se etter mulighetene og ikke begrensningene. Og hun går ikke med på at personalet ikke har tid til mer enn stell og pleie. – Vi har tid, men vi må strukturere og planlegge dagen. Og vi må tenke langsiktig. Med gode redskaper er det mulig å rydde tid til aktiviteter, mener hun. Målet er at hver beboer hver uke skal oppleve en aktivitet som passer akkurat ham eller henne. Det er tiltaksplanen som ligger til grunn for alle individuelle aktiviteter, og all rapportering skjer i forhold til tiltaksplanen. – I hverdagen har vi ofte innom både studenter, elever, hospitanter og lærlinger. Vi må være oss bevisst den arbeidsstokken vi til enhver tid har på jobb, og legge opp dagen deretter. Da får vi utrettet mye. Demensomsorgen på Mørkved handler om å skape stjernestunder og jobbe i øyeblikket, sier Elsa Kommedal. det er å være gammel, de lærer litt om demens, og de snakker om hvordan det er å bo på sykehjem. – Frisk luft har førsteprioritet. Så hvis det er fint vær en onsdag, er elevene og pleierne ute på tur sammen med beboerne, forteller virksomhetslederen. – Ellers kommer det an på hva eleven selv er interessert i. Noen steiker vafler, andre liker brettspill. Noen kan manikyr og steller neglene på beboerne. Sånn bygger vi bro mellom generasjonene. – Og vi rekrutterer. Elsa Kommedal er overbevist om at de barna som nå arbeider to timer i uka på sykehjemmet, lettere enn andre vil velge et omsorgsyrke. – De trives her. Noen elever spør om de kan komme tilbake på ettermiddagen. Og i sommer hadde vi flere på døra som ønsket å være her. Tiltaksplan for aktiviteter Også pårørende blir trukket aktivt inn i arbeidet på sykehjemmet. – Familien er en stor ressurs. I løpet av de to første ukene etter innflytting blir pårørende invitert til innkomstsamtale. Vi avklarer da hvem som er hovedpårørende, vi informerer om institusjonen og snakker om hva de kan bidra med. Men mest av alt handler samtalen om det levde livet, og hvem han eller hun som flytter inn til oss, er. Elsa Kommedal er blant annet opptatt av at pårørende påvirker arbeidet med de individuelle tiltaksplanene. – Alle beboerne har en tiltaksplan som blir revidert hver tredje måned. Denne leser pårørende, og de kan Utviklingssykehjem Bodø kommune deltok (2004–2007) i et utviklingsprosjekt sammen med en kommune i Sverige, en finsk, en færøysk og en skotsk kommune. Målet var å utvikle modeller og verktøy for å bedre eldreomsorgen basert på dialog med de ansatte og brukerne. Mørkved sykehjem var en pilot for å drive fag, kvalitet og utvikling, og samarbeidet med Høgskolen i Bodø, sykehuset og Kroken Undervisningssykehjem i Tromsø. Samarbeidet var basert på Our Life as Elderly (Ole) og ble delvis finansiert gjennom EU-midler fra Northern Periphery Programme (NPP). Mørkved fikk 60.000 kroner fra EU-prosjektet Our Life as elderly. Dermed kunne personalet avspasere en del av de timene de brukte til prosjektarbeid. Les mer på www.ourfuture.se Fagbladet 3/2009 > 41 fbaargang2009 fbseksjonHEL