Illustrasjonsfoto: colourbox.com metjenester har vært en tøff påkjenning for hele organisasjonen, noe som blant annet har gitt seg utslag i et høyt sykefravær. Før 6-timersdagen ble innført, var sykefraværet over 20 prosent. Etter et år med 6-timersdag var sykefraværet under 10 prosent i en periode. Men siden har fraværet steget jevnt og trutt opp mot 17 prosent ved årsslutt i fjor. Ikke tid til lunsj I løpet av våren skal det foreligge en evalueringsrapport om ordningen med 6-timersdag. Den skal presenteres for de folkevalgte i kommunen. De ansatte ønsker ikke å gå tilbake til gammel ordning med sju og en halv timers arbeidsdag. Det understreker Marit Bergesen, hovedtillitsvalgt og de ansattes representant i styret i Bergen Hjemmetjenester. Hun mener at målet for effektivitet må reduseres. – Slik det er i dag, har vi ikke alltid OPTIMIST: Hovedtillitsvalgt Marit Bergesen mener at arbeidspresset i det kommunale foretaket er for stort. tid til å ta lunsj. Ved å redusere effektiviteten med noen prosent, ville vi føle at vi kunne puste litt i løpet av dagen, sier Bergesen som legger til at fem minutter mellom hver bruker uansett avstand mellom dem, heller ikke er med på å senke stressnivået for de ansatte. Hun skulle ellers ønske at de ansatte kunne få mer styringsrett over egen arbeidsdag, noe som det så langt ikke har vært politisk vilje til. Ny personalpolitikk Til tross for problemene i Bergen Hjemmetjenester de siste årene, opplever Bergesen nå mer optimisme blant hjemmehjelperne. De håper og tror at det med en ny ledelse skal bli mulig å gripe fatt i dagens problemer.    > Fagbladet 3/2009 > 43 fbaargang2009 fbseksjonHEL