KURS UTDANNINGSOVERSIKT Kunnskapskurs • Helseassistent • Kommunikasjon • Kost og ernæring • Krisepedagogikk • Ledelse • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sorg og sorgreaksjoner • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi Yrkesutdanning • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeiderfag • Barne- og ungdoms- arbeiderfag • Fotterapi • Helsearbeiderfag • Helseservicefag • Helsesekretær • Hudpleie • Tannhelsesekretær • Aktivitør • Fellesfag (allmennfag) Fagskole • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Videreutdanning • Barsel- og barnepleie • Helseadministrasjon • Psykisk helsearbeid Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 FAGSKOLE HELSE OG MILJØ Videreutdanning for helse- og sosialarbeidere godkjent av Nokut start høst 2009 • Psykisk helsearbeid    Til godkjenning hos Nokut: • Kreftomsorg    • Barsel- og barnepleie • Rehabilitering    • Miljøarbeid innen rus • Inkluderende arbeidsliv    • Metodisk miljøarbeid • Eldreomsorg • Oppvekstfag Utdanningen går 1 kveld i uken over 1 1⁄2 år + noen helger. Kurssted: Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Hønefoss, Gol Opptakskrav: Fullført videregående opplæring fra studieretning helse- og sosialfag Tlf. 32 21 34 10 eller drammen@fubvt.no LEDERSTILLING I HELSESEKTOREN? BI Nettstudier tilbyr lederutdanning for helsepersonell. Undervisningen foregår på samlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo i kombinasjon med nettstudier. Programmene er spesielt utviklet for deg som har jobbet noen år, og som ønsker å utvikle og formalisere dine lederferdigheter. • Grunnstudiet ferdigheter i helseledelse • Fordypningstudiet helsetjenestens rammebetingelser Studiestart i september 2009 www.bi.no/helseledelse    TYNGDEN DU TRENGER Fagbladet 3/2009 > 45 fbaargang2009 fbseksjonHEL