46 > Fagbladet 3/2009 Leder med hjertet – Du kan ha all verdens teori om ledelse, men det viktigste er å lede fra hjertet, sier Helga Bognø, styrer på aldershjemmet Margit Tanners Minne i Bergen. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN Sammen med de ansatte har Helga Bognø snudd opp ned på en institusjon preget av stort sykefravær og gjennomtrekk i ledelsen. «Hvor lenge blir du da?» var det første spørsmålet hun fikk da hun tok over som leder i 2007. De ansatte hadde hatt fire–fem ledere på like mange år. Helga Bognø har fokus på relasjonsledelse og setter EQ foran IQ. – En leder må ha emosjonell intelligens for å lede mennesker på en god måte, mener hun. Den nye styreren praktiserer det hun kaller en coachende lederstil. En veiledende og oppmuntrende stil, der kunsten er å lokke fram det beste som allerede fins hos de ansatte. Fokus på kvalitet Det er en gladere stemning på aldershjemmet nå. Et tydelig tegn er at beboere sitter sammen og snakker med hverandre mer enn før. – Vi spør oss hva vi ønsker å gi av kvalitet, og har opprettet ulike grupper med fokus på tannhelse, ernæring og hygiene, sier Helga Bognø. En viktig kvalitet for de 29 beboerne er også at ledelsen bruker av driftstilskuddet for å få besøk av tilsynslege fire timer i uka, langt oftere enn vanlig andre steder. Ønsker for en leder Helga Bognø vil at ansatte skal ha trygghet for at de kan banke på hennes dør. – Her er det lov til å være både menneske og fagperson. Mye latter og glede, og lov til å felle en tåre. Vi er 13 ulike etniske grupper. – Ansatte fra ulike kulturer i møte med eldre mennesker kan by på spenningsmomenter. Å få til inkludering og sy sammen kulturer på tvers, krever også et emosjonelt lederskap, sier styreren. Når Fagbladet kommer, får vi snakke med ansatte om hva de trenger av sin leder. – En som er klar og tydelig. Og du er jo det når du gir beskjeder og er inkluderende, sier sykepleier Kine Jensen. – En leder som er trygg på sin rolle. Helga gir oss rom for å utvikle oss, mener avdelingssykepleier Merete Haaland. Våge å være leder – En leder må også tørre å være leder. Enledersomikketøråståien konfrontasjon og å ta den vanskelige samtalen når det kreves, bør vurdere sin lederfunksjon, mener Helga Bognø selv om lederrollen. Hjelpepleier Embete Urgessa sier hun opplever lederen vel så mye som kollega som leder. Renholder Anne Mary Bøkevoll syns også det er fint å være her nå. – Er det noe som plager meg, sier jeg fra til den nærmeste, sier hun. Anne Mary har holdt det rent på aldershjemmet i 18 år. Kroppen streiker litt, men hun kommer på jobb likevel. – Det sier noe om det sosiale fellesskapet at Anne Mary likevel velger å fbaargang2009 fbseksjonHEL