gå på jobb, noe jeg setter stor pris på. Fortell hva vi skal investere i for at du kan bli stående, oppfordrer Helga Bognø. Avdelingssykepleier Merete Haaland har også et lederansvar og følger blant annet opp sykmeldte. – Jeg kaller inn til samtaler og inviterer også de sykmeldte til vår felles lunsj på fredagene, forteller hun. God smitte – Når dere er engasjerte og glitrer, smitter det over på beboerne, sier Helga Bognø til personalet sitt. Den nye styreren hadde ett krav da hun begynte for to år siden: Å få beholde aktivitørene. Erindringsgruppa er en populær aktivitet der gamle gjenstander blir tatt fram og hjelper på husken og samtalen. VARME SMIL: Styrer Helga Bognø i en god prat med 100-åringen Aslaug Helle Haugland. GJØR HVERANDRE GODE: Avdelingssykepleier Merete Haaland, tilsynslege Marit Tepstad, sykepleier Kine Jensen, renholder Mary Bøkevoll, kjøkkenassistent Esther Durhuus, hjelpepleierne Embete Urgessa og Luz Madrid og styrer Helga Bognø. – Det er fint å mimre om gamle dager, sier Ingrid Karlsen som har bodd på Osterøy. Hun kom til tjeneste i byen og var «pie» hos et gammelt ektepar, betror hun Fagbladet. – Her er et fantastisk sted å være når du blir gammel, sier 80-årige Alf Nilsen som nettopp har drukket kaffe sammen med andre beboere. Styrer Helga Bognø blir stolt når hun hører det. – Ja, eg sitter ikkje her og skryter. Det kommer fra hjertet, sier han med ettertrykk. Når noen velger å dø Latteren sitter løst på aldershjemmet Margit Tanners Minne i Bergen. Men det er også dager som er krevende og tunge å bære. Som da en kvinnelig beboer ikke kom tilbake fra et besøk hos venner. – Det var kjempevondt. Jeg hadde ikke lagt merke til noe. Hun var glad i meg og takket for at jeg var hennes kontaktperson. Hun gledet seg til å besøke sine venner. Dagen etter fikk jeg et stort sjokk. Det var kjempevondt, sier Embete Urgessa stille. – I akuttfasen møtte jeg og avdelingssykepleier personalgruppa. Det var mange tårer, mye sorg og mange spørsmål, forteller Helga Borgnø som holdt 24 timers vakt for pårørende som skulle få mulighet til å ta ut sorg og fortvilelse. – Beboerne har også fått satt ord på sin angst. Og vi hadde kontakt med politi og rettsmedisinsk institutt, sier Bognø. Nå skal personalet på kurs om selvmord blant eldre. – Ikke for å dvele ved sorg og savn, men for å lære mer. Dette skal ikke være tabu, sier Bognø. Selvmord blant eldre er ikke så uvanlig, men omtales i liten grad. – Det er ikke alt vi skal eller kan forstå, men vi skal ha respekt for at hun valgte sin vei ut av livet, sier styreren. Fagbladet 3/2009 > 47 fbaargang2009 fbseksjonHEL