Sammen for en tryggere FOREBYGGER: Enkle ting som forhindrer brann er brannteppe, røykeforkle, røykvarslere som enten varsler ved å blinke eller pipe – samt komfyrvakt. Tekst og foto: BENTE BJERCKE – Brukerne våre er kjempefornøyd. De føler seg mye tryggere når vi har tatt den årlige brannsjekken, sier hjemmehjelp Bjørn Egil Eriksen fra hjemmetjenesten i bydel Østensjø. – Samarbeidet er utrolig viktig. De siste årene har mennesker på over 60 år vært overrepresentert på statistikken over omkomne i boligbranner, sier fungerende brigadesjef Håvard Bakken Brann- og redningsetaten (OBRE) i Oslo kommune. – Eldre bor lenger i egne boliger enn tidligere. Før kom de til sykehjemmet kjørende i drosje med en koffert i handa. I dag ankommer folk sykehjemmet i ambulanse, fortsetter han. Hjertesak 2008 skrev seg inn i historien som det verste brannåret siden 1979. I fjor døde 84 mennesker i boligbranner i Norge, 32 av dem var over 60 år. Brannvern for brukere av hjemmebaserte tjenester har vært en hjertesak for Håvard og Bjørn i en årrekke. Håvard Bakken har holdt de fleste av brannvern- kursene for ansatte i bydelene i hovedstaden, Bjørn Egil Eriksen var blant de første deltakerne. – Kurset gjør deg mer bevisst på hva brukeren trenger av hjelpemidler. Hvis jeg står og ser på at folk glemmer å slå av platene, gir jeg beskjed til en kontaktperson på jobben, sier Bjørn. Da går det bare en uke eller to før hjelpemidlene er på plass. Hver bydel har sin godkjente bestiller som en gang i uka samler opp og sender ordrene videre til hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidler Komfyrvakten «Anna» – helst montert sammen med en liten varme- hverdag En isbjørn av glass kan redde liv. I elleve år har brannmenn og hjemmehjelpere i Oslo jobbet for å sikre eldre, hjemmeboende mot brann. Nå skal det unike samarbeidet prøves ut over hele landet. BRANNVERNERE: Hjemmehjelper Bjørn Egil Eriksen og fungerende brigadesjef Håvard Bakken i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har lenge samarbeidet for å gjøre hverdagen tryggere for brukerne av hjemmetjenestene i hovedstaden. fbaargang2009 fbseksjonHEL