L INNHOLD > Foto: Olav Haugaløkken 8    TEMA: Ikke rør pensjonen vår 14    Mestring motiverer 16    Rasismefri sone 18    PORTRETTET: Lettvekter med tyngde 24    Uønsket i eget land 44    FOTOREPORTASJEN: Et skattet landemerke 50    Kambodsjanske heltinner FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 22    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 54 Debatt 58 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Hodejaktet til musikken Skapt for bevegelse Barnehagen i Dovre kommune har satt motorikk i fokus. Et klimarom gjør det mulig å senke temperaturen så barna ikke blir svette av å leke og bevege seg. Gulvet er støtabsorberende, og rommet er fylt av klatreleker og store puter. 30 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Rasismefritt Fagforbundet ble erklært som rasismefri sone under landsstyremøtet rett før påske. I et samarbeid med Norsk Folkehjelp har forbundet forpliktet seg til å ta forskjellsbehandling på alvor. 16 > 2 > Fagbladet 3/2009 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE KONSTITUERT ANSVARLIG REDAKTØR Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Vegard Velle Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241    393 Foto: Monica Schanche R E M I J M E K T Ø fbaargang2009 fbseksjonKIR