KAMP EN OM PENSJONEN TEMA onen vår Mulighet for tidligpensjon er gull verd for slitne kropper. Men nå skal tjenestepensjonene reforhandles, og mye står på spill. Så mye at det er verd å streike for, mener ansatte på Ryenhjemmet. Tekst: SIDSEL HJELME    Foto: ERIK M. SUNDT " Jobbe til jeg er 70? Metin Denirei får et sørgmodig drag over øynene og rister på hodet. 21 år som renholder kjennes i kroppen. Det verker i både håndledd og knær når arbeidsdagen er over, men 48-åringen har ingen planer om å gi seg med det første. Derimot har han lenge rettet blikket mot 62-årsdagen. Da har Metin sett for seg at han skal nyte sitt otium etter mange års slit med å gjøre rent i kriker, kroker og korridorer på Ryenhjemmet. Nå frykter han at framtidsplanene kan stå på spill. " Hvis tjenestepensjonen forandres, så jeg ikke lenger kan gå av som 62-åring, vil jeg føle meg lurt.  En viktig grunn til at jeg valgte jobb i kommunen, var den gode pensjonsordningen, sier han. Hva har du? " Dagens pensjonspakke med tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), uføredekning og særaldersgrenser gir en god profil for offentlig ansatte, sier spesialrådgiver i Fagforbundet Klemet Rønning-Aaby. Dagens tjenestepensjon er kort sagt slik: Etter 30 års jobb får du full pensjon som 65-åring. Pensjonen utgjør da minst to tredeler av sluttlønna, og mange får en enda høyere andel. Men med levealdersjusteringen som innføres med ny folketrygd, kommer nye elementer inn. Her legges det opp til at jo lenger du står i jobb, jo høyere pensjon vil du få. Den nye folketrygden faller kraftig dersom du ønsker å ta ut pensjon før du fyller 67 år og øker tilsvarende dersom du jobber mer og står lenger i jobb. > Fagbladet 3/2009 > 9 fbaargang2009 fbseksjonKIR