AKTUELT IVRIGE DISKUSJONER: Raymond Stolpen fra Rognan, Henrik Jæger og Syssan Rønde Nielsen fra København og Tove Sæther fra Tromsø fant raskt tonen under grupperarbeidene. Tross en del forskjeller i barnehagestørrelse og antall barn per voksen, var fokuset på barns trivsel og kvalitet i hverdagen noe alle hadde like tanker om. Barns sunnhet og trivsel Store verdier i kirkene Kirkene inneholder malerier og andre religiøse kunstgjenstander som er like mye verdt som strengt bevoktede gjenstander på Munchmuseet eller Nasjonalmuseet i Oslo. I fjor ble inventaret i norske kirker verdsatt til hele ni milliarder kroner, ifølge Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KA. Men i kirkene her i landet er malerier og andre kunstgjenstander, som i museer ville vært beskyttet med streng overvåking, lett tilgjengelig for kriminelle. Barns sunnhet og trivsel i barnehage og andre daginstitusjoner var i fokus da norske og danske barne- og ungdomsarbeidere møttes i København. I mer enn tre år har Fagforbundet og Fag og Arbeid, FOA, i Danmark hatt jevnlige møter. Denne gangen inviterte de med 20 medlemmer fra hvert land til et to dagers arbeidsseminar. Arbeidsseminaret hadde to hovedtemaer. Spørsmålet om all forskningen som gjøres på kosthold og trivsel setter spor i barnehagehverdagen og hvem det er som avgjør om så er tilfelle. Det andre formålet var å skape kontakt og lære av hverandre. Vil heve statusen – Møtene har vist oss at vi har mye å lære av hverandre. Vi står sterkere hvis vi klarer å styre utviklingen mot en god barnehage i begge land, sier seksjonsleder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO), Mette Henriksen Aas. I andre deler av Europa er barnehageområdet en del av det sosiale området, mens i Norge og Danmark er barnehagen en del av det formelle opplæringsløpet. – Det er første gangen SKKO 28 > Fagbladet 3/2009 arrangerer et slikt fagkurs. Vi vil heve statusen til barnehagene og den kompetansen de som arbeider der besitter. Barnehagen er et sted barna utvikler seg og får impulser. – Denne gangen søkte vi etter 20 barne- og ungdomsarbeidere gjennom Fagbladet. Jeg håper alle har lært av hverandre og at kontakter er skapt, sier SKKO-lederen. Nye innspill og bekreftelse Raymond Stolpen fra Trollskogen barnehage i Rognan og Tove Sæther fra Einerabben barnehage i Tromsø er kjempefornøyd etter to dager sammen med danske kollegaer. Begge føler at de har fått bekreftelse gjennom diskusjonene på tanker de selv gjør seg. – Det var ikke noen nye tema. Ernæring og trivsel jobber vi med hver dag, men jeg har fått nye innspill som jeg tar med tilbake, sier Sæther. Hun likte diskusjonen om læreplaner og aktiviteter. – Kanskje er det for mye fokus på prosjekt, mens vi burde synliggjøre på ukeplanen all læringen som ligger i hverdagssituasjoner og rutiner, som for eksempel i garderobesituasjonen, sier hun. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Derfor lanseres en helt ny versjon av databasen hvor registrering av kirkeinventar vil stå sentralt. KA tilpasset denne databasen i fjor til en internasjonal standard for registrering av kunst- og kulturminnegjenstander. Denne malen er utarbeidet i samarbeid med Unesco og anbefales av Økokrim, Europol og Interpol. I løpet av 2009 vil en arbeidsgruppe med representanter fra Riksantikvaren og forsikringsbransjen utarbeide anbefalinger som er tilpasset kirkebyggene. Fagpersoner som har vært knyttet til sikring av Munch-museet, er brukt i dette arbeidet. Anbefalingene vil inngå i en håndbok i kirkesikring som etter planen skal være ferdig mot slutten av 2009.    IVR KARTLEGGER VERDIER: I Norge er verdifull kunst i kirkene lett tilgjengelig. Nå registreres kunsten i en oppdatert database. Særavtalene ferdig reforhandlet Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KA, og arbeidstakerorganisasjonene er enige om reguleringer av særavtalen om reiseregulativet og særavtalen for kirkelige stillinger for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2010. I reiseregulativet er det gjort noen justeringer som gjelder kompensasjon for bruk av egen bil i tjeneste. I særavtalen for kirkelige stillinger er antall ekstra fridager for dem som har hyppig søndagsarbeid utvidet fra to til fire dager. Ellers omfatter endringene i hovedsak hvordan arbeidstid/fritid/kompensasjon for arbeid på leir skal håndteres. Ny avtale innebærer større fokus på planlegging i forkant, og mer presis inndeling av tiden på leir. Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKIR