AKTUELT Samarbeid gir utdanning Store norske leksikon på nettet Store norske leksikon er tilgjengelig for alle på nettet. Arkiv, Bibliotek og Museum, ABM-utvikling, har satt av en million til prosjektet. Nettversjonen er reklamefinansiert. I prosessen med å inngå samarbeidsavtale, har ABM-utvikling vært opptatt av at nettversjonen skal være reklamefri når skoleelever bruker den. Nettstedet gir gratis tilgang til 300.000 kvalitetssikrede artikler. I tillegg er løsningen på en åpen plattform for alle som ønsker å bidra med kunnskap. Les mer på www.snl.no/index.html I Trondheim har politikerne, administrasjonen og Fagforbundet sammen klart å sikre kompetanseheving for barne- og ungdomsarbeiderne. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Dronning Mauds Minne Høgskole og Fagforbundet Trondheim har samarbeidet om utvikling av og tilrettelegging for et eget studium for personer med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært et registrert behov hos barne- og ungdomsarbeidere om en sterkere faglig kompetanse for arbeidet de utfører, selv om de ikke ønsker å ta en førskolelærereller lærerutdanning. Økonomien på plass – Vi i Fagforbundet Trondheim har jobbet aktivt med politikerne og administrasjonen i forhold til høgskolestudie i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I slutten av januar ble vi enige, og Trondheim kommune stiller med sikkerhet for at studiet skal bli gjennomført. Dette er en stor seier, sier Kjell Vidar Skjærvø, leder for SKKO i Trondheim. Nyeste innen forskning Første gang studiet ble gjennomført, tok Fagforbundet Trondheim oppvekstforening det økonomiske ansvaret for gjennomføringen. Fagforbundet betalte også for fagplanen som senere er brukt av mange høgskoler. – I år har vi valgt å revidere fagplanen. Årsaken er et ønske om at studentene skal møte det siste innen forskning rundt barn og unge, forteller Skjærvø. Etter en lang prosess med Trondheim kommune ønsket de rødgrønne politikerne å stille økonomisk sikkerhet for gjennomføringen av studiet. Rådmannen KOMPETANSEHEVING: Barne- og ungdomsarbeidere som ønsker en sterkere faglig kompetanse, får nå muligheten i Sør-Trøndelag. har nå inngått en avtale med Høgskolen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minne Høgskole. Dette sikrer økonomien. Anerkjennelse hos ledelsen – Dette er trepartssamarbeid i praksis. Politikerne, administrasjonen og Fagforbundet har sammen klart å sikre kompetanseheving til ei gruppe som sjelden får tilbud på dette nivået. For Fagforbundet Trondheim var det viktig å få til en avtale med Trondheim kommune. Det å få kommunen med som avtalepart, er med på å gi studiet en anerkjennelse hos ledere i skole og barnehage. – Det er også viktig at studentene forplikter seg gjennom en kontrakt. Studiet har en egenbetaling på 40.000 kroner. Medlemmer av Fagforbundet kan søke om utdanningstøtte for inntil halvparten av kostnadene, forteller Skjærvø. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL UTDANNINGSOVERSIKT Kunnskapskurs • Helseassistent • Kommunikasjon • Kost og ernæring • Krisepedagogikk • Ledelse • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sorg og sorgreaksjoner • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi Yrkesutdanning • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeiderfag • Barne- og ungdoms- arbeiderfag • Fotterapi • Helsearbeiderfag • Helseservicefag • Helsesekretær • Hudpleie • Tannhelsesekretær • Aktivitør • Fellesfag (allmennfag) Fagskole • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Videreutdanning • Barsel- og barnepleie • Helseadministrasjon • Psykisk helsearbeid Ta kontakt på tlf. 73 57 28 00. www.aftenskolen.no e-post: trondheim@aftenskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 Fagbladet 3/2009 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKIR