STORE HØYDER: Kjell Emil Akerjordet leder kampen om å nå toppen sammen med styrer Laila Svendsgard. Rein Killi Arnekleiv (2) må se seg slått sammen med førskolelærer Gerd Kristin Brennhaug. TØFFE DAMER: Runi Killi Akerjordet og Elisabeth Leren er begge fem år. De kan kunsten med å svinge seg. som henger fra tau i taket, og barna klatrer over ved å holde seg i tauene. – Noen av barna forstod prinsippet og mestret utfordringen fort, mens andre måtte gjennom en utforskningsfase, fortsetter hun. Barnehagen i Dovre kommune har barns motoriske utvikling som satsingsområde i perioden 2007–2010. Førskolelærer Gerd Kristin Brennhaug sier barn er født til å være i bevegelse, og at motorikken er grunnlaget for all utvikling. Bedre motoriske ferdigheter får barna av mye fysisk aktivitet, lek i ulike omgivelser og allsidig bruk av kroppen. Dessuten gjør det barna tryggere og mer sosiale. Når motorikken er dårlig, tåler barnet lite press før bevegelsene går i stå. – Her i klimarommet syns jeg vi får til å fremme både motoriske og sosiale ferdigheter. Her er det fri aktivitet, og det er avdelingsløst. Alle fra ett til fem år bruker rommet, forteller Brennhaug. I klimarommet skal barna bruke fantasi og engasjement for å finne på en lek som passer for alle som leker sammen. Barna får selv styre leken. – Vi observerer og lar ungene leke mest mulig selv uten å blande oss inn. Dette skaper trygghet og selvtillit til å utvikle seg videre. Viktig frilek I rommet er det puter i alle slags farger og former som barna kan bygge hus av eller bare herje i. For de yngste holder putene lenge som aktivitet. Dessuten har de ei stor, rund huske med plass til fire–fem unger. Vepsebol kalles den. Men én regel følger de strengt inne i klimarommet: Det skal være kjemisk fritt for vanlige leker. – Her kan de løpe, herje og rope. Rommet skal være et fristed hvor de har lov til å springe. Det er ikke lov ellers i barnehagen, forteller Brennhaug. Hun fortsetter med å si at rommet er mye brukt og at det alltid er barn der inne. De skadene som har skjedd på rommet, har oppstått når ungene har snublet i sine egne bein. – Det er viktig følge med, alle tåler ikke like mye, sier Brennhaug. > KLIMAROMMET • Innredning med fokus på balanse og koordinering. • Satser på ulike grovmotoriske leker som klatretau, ringer, klatrevegg og ribbevegg. I tillegg har de ei saksebru på seks meter og ei stor rund huske med plass til flere barn. • Gulvet er støtabsorberende, og rommet er ikke møblert. Oppheng til de ulike klatrelekene går gjennom dragerne, gjennom taket og er festet utvendig på taket. Her skal ingenting falle ned. • Ingen leker får være med inn. Barna skal aktivisere seg selv. Fagbladet 3/2009 > 31 MORO MED PUTER: Kjell Emil Akerjordet (3) og Tobias Torsteingard (2) trives når de får leke med de store fargerike putene. Ekstra stas er det når styrer Laila Svendsgard og førskolelærer Gerd Kristin Brennhaug er med. fbaargang2009 fbseksjonKIR