KJENNER ALLE: Leseombud Nina Meyer Nordlie kan navnet på alle som hører på. Her hilser hun på Tine på 96 år som kommer for første gang. En bedre hverdag Leseombud er frivillige som leser høyt og sprer glede for dem som ikke orker å lese selv. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL    Foto: WERNER JUVIK 32 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR