Leseombud Det er mange som ikke greier eller orker å lese selv tilrettelagte tekster. For at disse også skal få et litteraturtilbud, kan bibliotek med Bok til alle tilby leseombud som kan lese høyt for dem. Våren 2008 var det over 700 aktive leseombud over hele landet. I januar 2009 var det over 150 Bok til alle-bibliotek. Ønsker du å bli leseombud, ta kontakt med ditt lokale Bok til alle-bibliotek som du kan finne på www.lesersoekerbok.no/artikkel.shtml?id=59 – Vi har frivillige i alle aldre som leseombud her ved Bærum bibliotek, med overvekt av pensjonister. Det er de som har tid til å lese på dagtid. Felles for leseombudene er at de syns det er hyggelig å lese høyt. Mange av dem er pensjonerte lærere og bibliotekarer, forteller spesialbibliotekar ved Bærum bibliotek, Susanna Skurdal. Biblioteket i Bærum har valgt å prioritere leseombud for de eldre. Leseombudene leser stort sett for en gruppe på 3–12 stykker, men det er noen som også leser én til én. – Vi har best erfaring med å lese små stykker. Romaner går erfaringsmessig ikke så bra, for det er ikke alle som blir lest for som deltar hver gang. Vi har enormt mye å velge mellom. Stoff fra gamle dager er populært, og det er også lokale historier. Dessuten er Prøysen, biografier og kongestoff noe mange liker å høre på. Jevnlige møter Leseombudene i Bærum møtes et par ganger i halvåret. Slik blir de en del av et nettverk, noe som skaper tilhørighet. – På møtene diskuterer vi hva de leser i tillegg til ulike erfaringer som gjøres. I mai skal vi ha et temamøte om demens og slag. Da kommer en sykepleier på møtet og snakker om det, forteller Skurdal. Tidligere fikk biblioteket frivillighetsmidler slik at ombudene fikk en blomsterbukett en gang i året og en tur på teater. Disse midlene får de ikke lenger. – Vi har holdt på i godt og vel to år. Jeg startet med å verve folk høsten 2006 og arrangerte det første møtet mellom leseombud og institusjonene i slutten av januar i 2007. Vi har vokst siden starten, og nå er de fleste institusjonene i Bærum involvert. Det satses mye på frivillighet i kommunen, og vi har klart å verve mange. Det er mange som syns det er hyggelig å lese. Vi har en fantastisk oppslutning. Krever oppfølging Det hele startet med et seminar Skurdal var på i Litteraturhuset i Oslo. Der var et leseombud fra Kristiansand og snakket om ordningen. – Jeg ble så tent. Snakket med biblioteksjefen og forhørte meg med institusjoner. Jeg fikk mange tilbakemeldinger. Dette ville de, sier Skurdal. Hun satte inn en annonse i kommunens informasjonsavis, Bæringen, som går til alle husstander og la ut foldere i skranken på biblioteket. – Første e-post fra en frivillig fikk jeg samme dag. Det hadde ikke blitt    > Fagbladet 3/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonKIR