ansvar for SFO ble ledig, fikk hun den. Hun leder en skolefritidsordning med 204 barn og 22 ansatte i til sammen 9 årsverk og er svært opptatt av å få til et godt arbeidsmiljø. – Når arbeidsmiljøet er bra, smitter det over på barna. Jeg har forsøkt å sette sammen et team som fungerer godt og har gjennomgående satset på yngre medarbeidere som har spesielle kvalifikasjoner, sier Aud Jane Isaksen. Thobias Maaø er, som nevnt, fotballentusiast, en annen ansatt er danser og tilbyr elevene undervisning i hiphop, en tredje er flink til å sy og redesigne klær, mens én driver med teater. Flertallet av de ansatte er under utdanning og jobber deltid på SFO. – Jeg kan skrive under på at det er en entusiastisk og kreativ gjeng, sier Aud Jane Isaksen som ikke kan tenke seg noen bedre arbeidsplass. – Jeg vet at enkelte ser på SFO som oppbevaring, og at noen SFOer sliter med å finne stabil arbeidskraft. Her på Lilleaker ET STED FOR LÆRING: De som ønsker det, kan gjøre lekser på SFO. Her med veiledning fra Thobias Maaø. 80-tallet. Men det har i stor grad vært opp til den enkelte skole hvordan ordningen utformes, sier Wiik. Han hilser velkommen rammeplanen for SFO som Oslo kommune har vedtatt fra og med i år. – Rammeplanen vil nok være en hjelp for mange SFOer, mener Aud Jane Isaksen. I planen blir det blant annet understreket at SFO er en alternativ læringsarena og at skole/SFO skal utgjøre et helhetlig tilbud til elevene. Videre sier rammeplanen at aktivitetstilbudet skal være strukturert, at barna skal tilbys leksehjelp, samt at SFO skal ha en sterk forankring i skolens ledelse. Wiik peker på utfordringene med ansatte som til dels er uten fagutdanning og har stillingsbetegnelsen assistenter. – Det ville være en fordel med en klarere faglig forankring, mener han. Han viser til Sverige der det utdannes såkalte fritidsveiledere for arbeid i SFOene. – Med økt kompetanse kan kvaliteten på tilbudet økes, og man bygger opp de ansattes stolthet og lojalitet i forhold til jobben, sier han. Ikke assistenter Isaksen opplyser at man på Lilleaker vurderer å innføre betegnelsen barneveiledere for de ansatte i SFO. – For det er jo veiledning barna trenger, enten de holder på med lekser eller er i gang med å bygge en kassebil. De klarer det aller meste selv med litt veiledning. Og når de har klart det, er det viktig at vi voksne ser det og forteller barna at de har gjort noe bra. Da ser vi formelig på barna hvordan de vokser. arbeider vi kontinuerlig med innholdet og opplever at SFO er en ressurs for skolen, samt at det er attraktivt å jobbe her, sier Isaksen. Hun har laget informasjonshefter til barn og ansatte og dessuten en temaplan som alle har tilgang til gjennom skolens hjemmeside på internett. aker. Kommunens rammeplan – Skolefritidsordningen har på mange måter vært et slags stebarn i skolen. Det ble innført som et tilbud til førstetil fjerdeklassingene i siste halvdel av LÆRER: Fagforbundsmedlem Aud Jane Isaksen leder SFO på Lille- Fagbladet 3/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonKIR