SEKSJONSLEDER FORBUNDETS GJESTER: Barn og ansatte i barnehagene i Arendal ble invitert på både mat og aktiviteter på barnehagedagen i mars. Barna i sentrum Barnehagedagen ble markert for femte gang 24. mars. Med slagordet Barna i sentrum sørget Fagforbundet og Utdanningsforbundet for at barnehagene blant annet kunne vise fram det fine og positive hverdagslivet. I Arendal inviterte Fagforbundet alle barnehagene i kommunen til Hove friluftsområde med lapskaus på menyen. Men først var det sangleker og natursti for både barn og voksne fra de ti barnehagene som møtte opp.    IVR verktoykassen.no På denne nettsiden kan du møte tre medlemmer fra Oslo, Hamar og Trondheim som alle er utdannet barne- og ungdomsarbeidere. De har valgt ulike arbeidssteder, og via nettsida verktoykassen.no kan du være med dem på jobb i SFO, barnehage eller i en ungdomsklubb.    IVR Over 18 millioner i stipend Seksjonene i Fagforbundet behandlet 4079 søknader om stipend i fjor. Det er omtrent samme antall som året før, med en liten reduksjon på 64 søknader. Av de innkomne forslagene fikk 227 avslag, mens 332 fikk søknadene i retur på grunn av mangler ved dokumentasjonen. Totalt ble det utbetalt 18.668.140 kroner i stipender i fjor, viser forbundets statistikk.    PF teoLOgene Styret i Fagforbundet teoLOgene la på årsmøtet på Stiklestad fram en årsberetning som viser jevn stigning i medlemstall og aktivitet. Ifølge siste opplysninger fra Fagforbundet er tallet ved utgangen av 2008 på 113 medlemmer. Også teologer fra den katolske og den ortodokse kirke søker medlemskap. Årsmeldingen ligger på forbundets nettsider for den som vil lese den i sin helhet.    IVR Medlemmer i Ifla Medlemmer innen biblioteksektoren i Fagforbundet er nå medlemmer av International Federation of Library Associtations and Institutions. Organisasjonen er en verdensomspennende organisasjon for ansatte innen bibliotek- og informasjonssektoren. Den ble etablert i 1927 med hovedkontor i Haag, Nederland. Organisasjonen arbeider aktivt opp mot andre organisasjoner som Unesco, WTO og ulike forskningsmiljøer. IVR Søkelys på realkompetanse Seksjonene i Fagforbundet skal samarbeide om et prosjekt som skal sette søkelyset på medlemmenes mulighet til å få verdsatt sin realkompetanse. I flere rapporter viser det seg at realkompetansevurdering praktiseres ulikt rundt omkring i landet, og det blir etterlyst nasjonale retningslinjer slik at folk kan forholde seg til ensartede retningslinjer. Resultatet av prosjektet skal legges fram på seksjonenes landskonferanse i oktober.    PF Les for livet Henrik er det mest egoistiske mennesket jeg vet om. Han tror hele verden snurrer rundt ham, mannssjåvinisten, og at jordas befolkning gladelig danser etter hans pipe. En sterk kombinasjon av skrytepave og spradebass, dollet opp i gull og med prangende oksemulesko. I går kveld fant jeg ut at han var lei av kona, men paven nekter å annullere ekteskapet. Da går Henrik hen og får kona Anne henrettet, mens han kurtiserer neste kvinne på lista. Kjiping. Det er en vanlig tirsdag kveld, og jeg er tilbake i England på 1500-tallet, i Henrik den åttendes velmaktsdager. Jeg er der fordi jeg liker å lese. Må lese. Bare må lese. Bøker som ikke slipper taket før siste side. Skildringer av mennesker og epoker. Tudortida, fattigdommen, klostervesenet, munkene, sykdommene, maten, luktene – man ser det levende for seg. Jeg unner alle gode leseropplevelser og vil stå på for å få 2010 til å bli et nasjonalt leseår. I England har de en kronologisk huskeregel for Henrik VIIIs seks koners skjebner: skilt, halshogd, døde, skilt, halshogd, overlevde. I tillegg til å bedre leseferdighetene, lærer jeg historie, selv om jeg er 500 år unna, og det eneste jeg henretter, er gulrota som skal oppi suppegryta. I våre dager er kravet om å kunne lese til stede i alle yrker. Det er lurt å styrke leseferdighetene med ei bok i ro og mak. Det trenger ikke engang være ei fagbok. Helt smertefri voksenlæring. På gymnaset fikk vi i oppgave å lese den og den boka. Det er det ingen som ber oss om lenger, og det er ikke alle som gjør det av seg selv. METTE HENRIKSEN AAS Fagforbundet, LO og Norsk Bibliotekforening har tatt initiativ til å få i stand et nasjonalt leseår. En slik markering vil rette oppmerksomheten mot nytten vi har av å kunne lese, og gleden som bøker gir. Jeg unner alle gode leseropplevelser og vil stå på for å få 2010 til å bli et nasjonalt leseår. Eller, som gamle kong Henrik ville sagt det: Tortur og bålet venter den som ikke føyer seg. Du finner ham i ditt lokale bibliotek. 38 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR