PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Distribuert med Fagbladet Omslaget er frå boka Les for meg!, ein antologi med nyare nynorske tekstar for born. Ho er laga etter initiativ frå Nynorsksenteret, og er gjeven ut på Det Norske Samlaget. NØKKELEN TIL EI LIVSLANG LESELYST Det finst ingen reglar. Det finst ingen bøker som er betre enn andre. Foreininga !les vil berre ha oss til å lese høgt for borna. TEKST: MAGNUS STOKKA nr. 3 2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR