KRYSSORD «Ord er det nok av, men handlinger er dyrebare.» LECH WALESA Hermod © 146 11-2007 Gammel Avslutte Munning Fugl Rosse Fjols Erverv Slipe Vekt fork. Avstå Derværende Pike Bekreft -else Hell Person.    Forsik-    Sy pron.    ring Ditto    Myte Doven Hvilte    Bekvem Forsørge Blakk Reiser Avsats Skynde Jorde Bort Behendig Hund Rett Moderne Månefase Hjelp Pine Makte Enslig Jøss Bibelsk person Streben Mesterskap Skotsk by Tøy Side I tu Pike navn Hulmål Spiss Anfall    Databeh. Beskjeden Begjær Ukjent Spor Bibelsk Antyde Tråkle Lage mat Norsk elv Jule Innvendig Sta person Odde Fugl Værbitt Språk Sjusket Utsikt Fisk Instrument Vanadium Aksel Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 20. mai! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 8 PBA    I    > Vi har trukket tre vinnere OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! FORUROLIGE N D    AGENE BLIR    J NSKUGKU TRI KK EVA OR AVDRA REN RI som hver får 10 flaxlodd: Eldrid Dahl 8701 Nesna Helga Olsen 8850 Herøy Berit Tyssebotn 5081 Bergen SESMOLTTE NAVN NAVNGJETEN J M IVER SYRIA I TREG S RE SDRESSUÅTAKE ADRESSE TI RADE KURTI SØR T U POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET SÅPE    MEIS MATROS TPHJEMNL RAGU MEIERI DE ERETROK N R LETTER RADIO TUN REOL    LETT ELSKE 62 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR