LEDER Kamp og kompromisser  Slår du hue i veggen mange nok ganger, så blir det høl. I veggen altså, sier Ann-Mari Wold. Møt lederen av Fagforbundets forhandlingsenhet i portrettet. 18 > TEMA ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVåR 2008: 308.117 Foto: Erik M. Sundt Frykter pensjonskutt  21 år som renholder merkes på kroppen, sier Metin Denirei. Bare et fåtall i hans yrkesgruppe klarer å stå i jobb etter fylte 62 år. Nå frykter Metin og kollegene på Ryenhjemmet innstramninger i tjenestepensjonen. 8> Tid for solidaritet Finanskrisa rammer hardt. Ikke først og fremst offentlig ansatte. Heller ikke de fleste av oss i Norge. Da gjelder det mer enn noen gang å se lenger enn sin egen nesetipp. Som ansatte og tillitsvalgte må vi jobbe for at kommunene setter i gang aktiviteter som regjeringen har bevilget penger til gjennom krisepakker. Et tankekors i disse tider er at også kommuner kan la seg friste til å avslutte arbeidsforhold for midlertidige ansatte for så å ta inn igjen arbeidskraft på tiltak gjennom Nav. Betalt av staten. Derfor er det viktig å sørge for at midlertidig ansatte får faste stillinger. Til høsten er det stortingsvalg. De rødgrønne har vist handlekraft gjennom sin håndtering av finanskrisa. I motsetning til Siv Jensen og resten av Fremskrittspartiet Faren for økt egoisme og nasjonalisme er stor i dårlige tider. Det er lett å bli seg selv nok.ª som bare har en medisin; skattelette. Dette er et krav som ikke en gang markedsliberalisten Trygve Hegnar støtter. Hvilke midler ville vi hatt i krisetider hvis Frps stadige masing om skattelette og bruk av pensjonsfondet i både gode og dårlige tider hadde vært fulgt? Ingen! Rentekutt betyr langt mer for folk flest. Ikke minst for alle de titusener arbeidsløse. I dag får arbeidsløse utbetalt 62 prosent av lønna i dagpenger. Fylkeslag i både LO og Arbeiderpartiet har pekt på at ved å øke denne satsen til 70 prosent, vil de arbeidsløse lettere klare hverdagen. Fagforbundet krever at sosialsatsene økes med 2000 kroner i måneden. Dette er krav det ikke er vanskelig å støtte. Det er heller ikke vanskelig å støtte tiltak som gjør de ansatte i Nav i stand til å gjøre den jobben de gjerne vil. Vi mener også at ordningen med utdanningsvikariater bør utvides. Det er en god investering å øke kompetansen til folk som risikerer å bli permittert eller miste jobben. Både for den enkelte, for arbeidsplassen og for samfunnet. Faren for økt egoisme og nasjonalisme er stor i dårlige tider. Det er lett å bli seg selv nok. Men vi kan ikke lukke øynene for alle dem som sliter. Om ikke lenge er det 1. mai " arbeidernes internasjonale kampdag. Det er en god anledning til å vise solidaritet både nasjonalt og internasjonalt. åSLAUG RYGG KONSTITUERT REDAKTØR Fagbladet 3/2008 > 3 Foto: Werner Juvik fbaargang2009 fbseksjonKON