KAMPEN OM PENSJONEN TEMA DåRLIGE UTSIKTER: Jeg har ikke helse til å stå til jeg blir 70, fastslår renholder Metin Denirei, som også har fått ansvar for mattransport og oppvask. 62-åring forvente å få 22 år som pensjonist. Metin og hans mannlige renholdskolleger derimot, vil som 62-åringer kunne forvente å ha drøyt 16 pensjonistår foran seg, altsp seks år mindre med pensjon. Pensjonssløv Langt fra alle offentlig ansatte har hatt et like bevisst forhold til pensjon som Metin Denirei. " Jeg har slengt litt ut og inn, fått barn og jobbet deltid i mange år. Pensjon har jeg rett og slett hatt et sløvt forhold til, innrømmer aktivitør Ellen Thorstad (41). " Pensjonisttilværelsen har virket så uendelig langt unna. Men det er bare 20 år fram i tid, og jeg vet at det går fort. Derfor skal jeg stramme meg opp nå, og har begynt å jobbe heltid. Dermed satser jeg på at jeg kan jobbe meg opp en skikkelig pensjon. å slutte i kommunen er ikke aktuelt for gjengen rundt bordet på Ryenhjemmet. De er alle over 40, og ser få muligheter for en alternativ karriere selv om tjenestepensjonene nå står på spill. Men nettopp derfor vil de også slåss for å bevare sine opparbeidede rettigheter. " Tjenestepensjonen er virkelig verd å streike for, er de seks sykehjemsansatte enige om. > > DETTE KAN BLI FRAMTIDAS TJENESTEPENSJON " To modeller for ny offentlig tjenestepensjon diskuteres i oppløpet til lønnsoppgjøret: En modifisert bruttopensjonsmodell og en påslagsmodell. " Rammene for ny folketrygd og AFP er lagt. Tjenestepensjonen kommer oppå disse. Den nye folketrygden øker kraftig dersom du jobber mer og står lenger i jobb. En modifisert utgave av dagens bruttomodell som sikrer alle som har offentlig tjenestepensjon en bestemt prosent av sluttlønna, og samordnes med folketrygdens utbetalinger. Tjenestepensjonen flyter oppå folketrygden, på toppen av AFP. Du og arbeidsgiver sparer en viss prosent av lønna hele livet. Den oppsparte summen fordeles på antall beregnede leveår i din aldersgruppe og legges på toppen av din oppsparte folkepensjon. MODIFISERT BRUTTOMODELL PåSLAGSMODELLEN Fagbladet 3/2009 > 11 fbaargang2009 fbseksjonKON