Rasismefri sone verd og oppmuntre dem til å delta i lokalsamfunnet sitt, er den beste form for integrering, mener Norsk Folkehjelp-medhjelperen. Fatima kunne også fortelle at innvandrerkvinner har blitt bevisst sine rettigheter i arbeidslivet når tillitsvalgte i Fagforbundet har orientert på kurs. – Vi er veldig glad for å ha Fagforbundet med på laget, sa Fatima Madar. Må gjenspeile medlemmene I et flerkulturelt samfunn kan vi berike hverandre, sa forbundsleder Davidsen. Et viktig skille går ikke mellom hudfarge og religion, men om du lever av eget arbeid eller profiterer på andres arbeid. Vi skal skape et like- verdig samfunn, sa Jan Davidsen, som er opptatt av at forbundet rekrutterer tillitsvalgte som kan gjenspeile medlemsmassen bedre. Landsstyremedlem Elvis Chi Nwosu sa han er glad for at Fagforbundet har vedtatt etnisk mangfold i arbeidsliv og organisasjonsliv. – Men det er ikke nok at Elvis sitter her i landsstyret. Se oss rundt. Er vi representative, spurte Nwosu og skuet over en blendahvit forsamling. – La oss skape en inkluderingsstrategi slik at folk kan være på alle nivåer i organisasjonen, oppfordret Elvis Chi Nwosu, som selv har nigeriansk/ amerikansk bakgrunn, og arbeider med å integrere utsatt ungdom på Riverside i Oslo. 16 > Fagbladet 3/2009 – Uansett hudfarge og religion er vi likeverdige, sa forbundsleder Jan Davidsen da han erklærte Fagforbundet som rasismefri sone på landsstyremøtet 2. april. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Å være rasismefri sone forplikter arbeidsplassen til en åpen og rasismefri profil og til å ta forskjellsbehandling på alvor. Fagforbundet har inngått en avtale med Norsk Folkehjelp og mottatt et skilt som ønsker ansatte og besøkende velkommen, uavhengig av hudfarge, religiøs eller kulturell bakgrunn. Hvilke metoder en velger for å arbeide med holdninger, er opp til arbeidsplassen selv. Ulike verktøy Generalsekretær Petter Eide og medarbeidere i Norsk Folkehjelp ga landsstyret en smakebit på verktøy de har utviklet; Menneskebibliotek, Mangfold og dialog og Kvinner kan! I et rollespill fikk Trygve Auestad låne «boka» Fatima Madar. Han fikk utfordret sine holdninger rundt det å være muslim i møte med et menneske som selv er troende muslim. – Snakk med og bli kjent med mennesket før dere kaster en jobbsøknad i søpla, er Fatimas oppfordring til arbeidsgivere. Fatima Madar deltar også med liv og sjel i Kvinner kan-kurs, som Norsk Folkehjelp arrangerer med innvandrerkvinner som spesiell målgruppe. Å gi innvandrerkvinner tro på eget RASISMEFRITT: Fatima Madar stiller opp i Norsk Folkehjelps menneskebibliotek og var med på å markere Fagforbundet som rasismefri sone. fbaargang2009 fbseksjonKON