«Det er fortsatt mye å slåss for, ikke minst når det gjelder arbeidstid og fordeling av vakter.» PORTRETTET fbaargang2009 fbseksjonKON