SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Nei til markedsideologi LO sier nei til regnskapssystemer som markedsstyrer offentlig sektor. Privat forretningsdrift passer ikke i offentlige tjenester. 30 > Latter og tårer Emosjonell ledelse gir rom for å være både fagperson og menneske på Margit Tanners Minne. Det gir styrke til å møte både glede og sorg. 32 > Kommunal bastard Hjemmetjenesten i Bergen er et kommunalt foretak preget av lite innsyn, dårlig økonomistyring og ansatte som sliter. 36 > Skjerp datasikkerheten Spionpro- gram på nett Aftenposten har avdekket at en nettside mot kjønnslemlestelse (Ok-prosjektet) i regi av Barne- og likestillingsdepartementet har blitt misbrukt av russiske datakriminelle. Besøkende på siden har risikert å få lastet ned en ondsinnet kode som gjør de kriminelle i stand til å ta kontroll over pc-en og bruke den til å sende ut spam eller såkalt tjenestenektangrep. Sikkerhetsselskapet Watchcom, som har samarbeidet med Aftenposten om datasikkerhet, har påvist at over tusen norske nettsteder har vært hacket av kriminelle siden januar. Oppslaget i Aftenposten om at regjeringens nettsider sprer virus, gjelder ikke regjeringen.no eller Barne- og likestillingsdepartementets sider på portalen, melder BLD. Departementet presiserer at det var de gamle hjemmesidene til det avsluttede Ok-prosjektet som ble infisert med virus. Ok-prosjektets sider har aldri vært plassert på plattformen regjeringen.no, men hos en ekstern leverandør. Disse sidene er nå lagt ned, melder BLD. MoS Når nettsider til statlige prosjekt kan bli hacket av kriminelle, kan det også skje i kommunene, sier IT-medarbeider Axel Sjøberg i Ringerike kommune. På bakgrunn av en rekke avisoppslag om infiltrering og hacking av datamaskiner, oppfordrer han kommunene til skjerpet fokus på datasikkerhet. – Vi har en del små kommuner som trolig ikke har nok kompetanse til å holde sidene sine nok opprustet. Det kan være at brannmur ikke er satt riktig opp, slik at uønskede kan komme seg inn, sier Sjøberg. Han ser ikke bort fra at det noen steder kan være lettvinte løsninger og koblinger som gjør at f.eks. helseopplysninger og likningsopplysninger kan komme på avveie. Sikkerhetsrisiko – Det bør settes i verk tiltak hvor man kan teste at ting er i orden. Hos oss er vi veldig obs på sikkerhet og har også en egen sikkerhetsansvarlig i kommunen. Men med 2500 ansatte kan vi aldri være helt sikker dersom noen åpner en e-post med et skadelig vedlegg. Når en rådmann eller ordfører tar pc-en med hjem, kan det i verste fall bety en sikkerhetsrisiko, mener Sjøberg. Skift ut Internet Explorer 6 – Brannmur og antivirusprogram er noe kommunene bør ha fokus på. Når statlige instanser kan bli utsatt for datainnbrudd, må vi gå ut fra at også kommuner kan ha blitt angrepet. Hos oss overvåker vi vår nett-trafikk og kan se om det skjer noe unormalt. Axel Sjøberg i Ringerike kommune understreker at det er viktig med et godt samarbeid med leverandør, og han oppfordrer både statlig og kommunal sektor til å undersøke hvor det er svakheter. – Bruk av Internet Explorer 6.0 BEDRE SIKKERHET: Også offentlige instanser kan bli utsatt for datakriminalitet. utgjør en sikkerhetsrisiko. Den har en del hull som ikke er sikret. Det er derfor viktig å oppgradere til den nyeste versjon (IE8) eller bruke en annen nettleser. Nettstedet digi.no har en rekke artikler som sier noe om sårbarheten i IE6, som er den mest brukte browseren, både kommunalt, fylkeskommunalt og statlig, sier Sjøberg. @ www.fagbladet.no Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 3/2009 > 27 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKON