AKTUELT Nytt kaffekurs Blant yrkesgruppene i Seksjon kontor og administrasjon sliter flere med muskel- og belastningslidelser som resulterer i lange sykefravær og arbeidsuførhet. – Mange av disse plagene kan unngås om man er mer bevisst arbeidsstillinger, lysforhold, og riktig bruk av pult og kontorstol. Det er også viktig å lære seg å utnytte de mulighetene som ligger i de elektroniske verktøyene, sier Kari Granlund i SKA-administrasjonen. Som et forebyggende tiltak har seksjonen fått utarbeidet et kaffekurs om ergonomi og tips for en bedre kontorarbeidsplass. Kurset inneholder brosjyren Tips for kontorarbeidsplassen, utarbeidet av bedriftsfysioterapeut Anne Bolstad ved A-med bedriftshelsetjeneste, en powerpointpresentasjon, oversikt over hurtigkommandoer i Word, reduksjon av bruk av mus i Outlook, og sist men ikke minst: bevegelse og variasjon – «Ta deg 5 minutter».    MoS Massiv dataovervåkning Canadiske forskere har avslørt en omfattende elektronisk overvåkningsoperasjon som har infiltrert datamaskiner over hele verden. Offentlige etater og private organisasjoner i 103 land er rammet, og mange dokumenter er blitt stjålet, skriver avisen The New York Times. Ifølge rapporten fra den canadiske forskergruppen har datamaskiner blitt overvåket også i Norge, nærmere bestemt ved Romanias ambassade. Bakmennene har blant annet hatt mulighet til å slå på webkamera og lydopptak i de infiserte datamaskinene, for på den måten å overvåke rommene hvor maskinene befinner seg. Datainnbruddene er stort sett blitt gjennomført ved hjelp av datamaskiner i Kina.    MoS FAGGRUPPE PERSONAL: Leif K. Nordeide, Helga Bognø, Elisabeth Sletten og Geir Magne Øines. Pilotyrke personal Å gjøre personalfaget mer synlig, å sikre flere medlemmer på høgskolenivå og å bidra til å sette faglig standard i personalarbeid, er mål for den nye faggruppe personal. Personalmedarbeiderne er utpekt som pilotyrke og satsingsområde for Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Fagforbundet. Leder for den nye gruppa er Helga Bognø, som også er nestleder i Fagforbundets forening for rådmenn og andre ledere. Bognø har bred erfaring som organisasjons- og personalsjef i kommunal sektor, og er nå styrer på en privat, ideell aldersinstitusjon og forskningsleder i Bergen Sanitetsforening. Ulik erfaring Hvert medlem i faggruppa har sitt fokusområde som de bringer inn i gruppa, opplyser Helga Bognø. Selv har hun fokus på emosjonell intelligens og ledelse (eqm). Det hjelper ikke med alskens teori hvis en ikke har hjertet med seg i sin ledergjerning, mener hun. – Det handler ikke om føleri, men hva som skal til for at folk ønsker å bli på jobb i tider med mye sykmeldinger og uførhet, sier Helga Bognø. Geir Magne Øines er personalkonsulent i Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand. Hans ansvarsfelt er HMS og inkluderende arbeidsliv. Øines mener det er for mye fokus på økonomi, mens helse, miljø og sikkerhet er noe man gjør i tillegg hvis det blir tid. – Dette må endres, sier Øines. Han opplever likevel mer gehør for å ta vare på de ansatte nå enn før. Inkluderende arbeidsliv – Etter avtale om inkluderende arbeidsliv har det skjedd mye med holdningen til at en skal kunne fungere best mulig, at folk har en arbeidsevne selv om den er redusert, og at gradert sykemeldinger er bedre for både yrkeskarriere og mental helse, sier Øines. Leif K. Nordeide har bakgrunn som sjøkaptein og er personalsjef i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune. Byrådsavdelingen har 300 ansatte, med to medarbeidere på personalfeltet. – Vi arbeider med personal og økonomi på seks fagetater og er rådgivere for etatslederne, opplyser Nordeide. I Faggruppe personal bringer han inn avtaleverket som sitt ansvarsområde, og øser av praktisk erfaring. Elisabeth Sletten studerer organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Bodø og er medlem i ungdomsutvalget i Fagforbundet Nordland. Hun bringer inn studentperspektivet med fokus på sammenheng mellom teori og praksis. – Jeg opplever at vi har for mye teori som vi ikke får brukt. Jeg ønsker praksisperiode i en organisasjon eller kommune for å teste om teoriene fungerer i det virkelige livet, sier Elisabeth Sletten. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON