AKTUELT Fagdag om perso- nalpolitikk Faggruppe personal planlegger et større seminar for personalmedarbeidere i samarbeid med Universitetet i Bergen til høsten. Men allerede15. juni blir det fagdag med tema som etikk, lederatferd, HMS og personalpolitikk. – Enkelte kommuner er svært gode på området. Vi er ute etter den gode praksisen der dette er forankret politisk, administrativt og hos den enkelte medarbeider. Vi vil tydeliggjøre arbeidsgiverrollen, og vi som Fagforbund kan være premissleverandør i dette, også på utdanningsfeltet, sier faggruppeleder Helga Bognø.    MoS 30.000 til revisornettverk Styret i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) setter av 30.000 kroner til et nyopprettet nettverk blant revisorer i kommuner og fylkeskommuner. Bakgrunnen er et ønske om å styrke kompetansen og motvirke privatisering. Et mål for nettverket er tidlig varsling om organisasjonsendring og konkurranseutsetting av revisjonstjenester. Et annet mål er å gi yrkesfaglig utvikling og å gi Fagforbundet faglige råd og innspill i høringer på feltet. – Vi er en yrkesgruppe som er utsatt for et kjør fra private, og det er viktig å være på banen når kommunalministeren nå har satt ned en egen gruppe for egenkontroll i kommunene, sier ElseAnnie Hansen, leder av kommunerevisjonen i Lofoten. Hun reagerer skarpt på at statsråd Magnhild Meltveit Kleppa inviterer den norske revisorforening, som ikke har noe med kommunene å gjøre, men ikke de ansattes organisasjoner med i en slik gruppe. – Det snakkes om hvor viktig de ansatte er ved varsling, men når ting skal utredes, blir ikke de ansatte bedt med til bordet. Else-Annie Hansen, som også er leder av faggruppe økonomi i SKA, sier at nyheten om nettverket er blitt godt mottatt. PRIMUS MOTOR: Else-Annie Hansen, leder av kommunerevisjonen i Lofoten. – Vi har allerede 40 medlemmer, og er operative fra første dag, sier Hansen til Fagbladet. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Offentlig saksbehandling – 30 studiepoeng Modul 1 Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Modul 2 Juss – forvaltningsrett og arbeidsrett Modul 3 Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen • Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? • Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben din bedre og mer effektivt? Nå kan Kommunal Kompetanse i samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilby deg studiet du har behov for. Studiet er rettet mot ansatte i offentlig sektor som jobber med saksbehandling. • Studiet er et deltidsstudium på 30 studiepoeng over 3 semester. • Studentene kan også velge å ta enkeltmoduler. • Fullført studium kan etter nærmere regler inngå i en bachelorgrad på høgskole eller universitet. Hver av modulene vil gi uttelling med 42 timer i Fagforbundets program for fagstige for yrkesgrupper i Seksjon kontor- og administrasjon. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Sted samlinger: Tromsø (modul 1) 17.–18.9, 22.–23.10, 12.–13.11 og 10.–11.12.2009 Oslo (modul 1) 27.–28.8, 8.–9.10, 5.–6.11 og 3.–4.12.2009 Bergen (modul 2) 27.–28.8, 1.–2.10 og 12.–13.11.2009 Pris pr modul kr 14.500,-. I tillegg kommer semesteravgift til Høgskolen i Hedmark kr 380,- og litteraturkostnader ca. kr 1.000,-. Påmeldingsfrist: 3.mai2009 Påmelding: http://www.kommunal-kompetanse.no Fagbladet 3/2009 > 29 Et studium som gjør deg trygg og effektiv i din jobbutførelse fbaargang2009 fbseksjonKON