sykmeldte og spør hvordan det står til. Og spør om sykdommen er arbeidsrelatert. Da har vi noe å ta tak i, sier Helga Bognø anerkjennende. Hun trekker også tillitsvalgte og verneombud aktivt med. Arbeidsmiljøutvalg ble opprettet i fjor. Åpen og ærlig – Du må tørre å være leder. En leder som ikke tør å stå i en konfrontasjon, å ta den vanskelige samtalen når det kreves, bør vurdere sin lederfunksjon, sier Helga Bognø. Avdelingssykepleier Merete Haaland har gått over fra å være kollega til å være leder. – Litt vanskelig å være mellom barken og veden. Men jeg føler jeg har et godt forhold til alle. – Du gjør en god jobb. Sier fra åpent og ærlig, utbryter chilenske Luz. – Det er viktig for oss ansatte å være åpen, tørre å si ifra, med respekt selvfølgelig, om det som ligger på hjertet. Sykepleier Kine Jensen mener alle er blitt flinkere til å ta opp ting med den det gjelder og ikke snakke i korridorene. Kjøkkenassistent Esther Durhuus fra Færøyene forteller at hun går mye for seg selv. – Men jeg føler meg som del av teamet likevel. Kjøkkenet der hun styrer, er som en liten samlingsplass, det vanker alltid kaffe til den som kommer innom. Renholder Anne Mary Bøkevoll syns også det er fint å være her nå. – Er det noe som plager meg, sier jeg fra til den nærmeste, ler hun. Anne Mary har holdt det rent på aldershjemmet i 18 år. – Litt turbulent har det vært, men ikke nå. Helga er grei. Hun må være her lenge! sier Anne Mary. Kroppen streiker litt, men hun kommer på jobb likevel. VARME SMIL: Styrer Helga Bognø i en god prat med 100åringen Aslaug Helle Haugland. – Det sier noe om det sosiale fellesskapet at Anne Mary likevel velger å gå på jobb, noe jeg setter stor pris på.    > Fagbladet 3/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonKON