Illustrasjonsfoto: colourbox.com de ansattes representant i styret i Bergen Hjemmetjenester. Hun mener at målet for effektivitet må reduseres. – Slik det er i dag, har vi ikke alltid tid til å ta lunsj. Ved å redusere effektiviteten med noen prosent, ville vi føle at vi kunne puste litt i løpet av dagen. Fem minutter mellom hver bruker uansett avstand mellom dem, er heller ikke med på å senke stressnivået for de ansatte, sier Bergesen. Ny personalpolitikk Til tross for problemene opplever Marit Bergesen nå mer optimisme blant hjemmehjelperne. De håper og tror at det med en ny ledelse skal bli mulig å gripe fatt i dagens problemer. Samarbeidet med arbeidende styreleder Jan Sverre Stray er godt. Styrelederen erkjenner at det har vært problemer med høyt sykefravær, dårlig økonomistyring og dårlig personalledelse, men viser til at det begynner å se lysere ut. De aller siste målingene av sykefraværet viser for eksempel at det er blitt redusert til 15 prosent. Stray håper å kunne ha en ny direktør på plass i løpet av et par måneder. I ansettelsesprosessen ser han etter en leder som er opptatt av å skape et godt og trivelig arbeidsmiljø. Lederen må lytte til ansatte. Samtidig understreker Stray at en leder ikke må vike på styringsretten. OPTIMIST: Hovedtillitsvalgt Marit Bergesen mener at arbeidspresset på de ansatte i det kommunale foretaket er for stort. PERSONALLEDELSE: De ansatte håper en ny og bedre ledelse vil føre til mindre arbeidspress. Kommunal bastard Bergen har i dag fem kommunale foretak. – Dagens ordning er en bastard av en selskapsdannelse. Det er byråden som oppnevner administrerende direktør, ikke styret. Hvilket betyr at administrerende direktør ikke står ansvarlig overfor styret, sier Hallgeir Utne Hatlevik (Ap), nestleder i helse- og sosialkomiteen i Bergen bystyre. Rolleblanding Hatlevik mener dagens kommunale foretak i Bergen skaper rolleblanding og uheldige lojalitetsbånd. Han syns også at det er betenkelig at byrådet går inn og kjøper tjenester fra styreleder. Det medfører at styreleder rapporterer til både styre og byråd. Hatlevik er skeptisk til at foretakene har vært preget av lite innsyn. – Enten får man omgjøre foretakene til aksjeselskaper, eller så får man føre dem tilbake til de kommunale etatene, påpeker Hallgeir Utne Hatlevik, som mener at de kommunale foretakene burde driftes videre som en del av de kommunale etatene. De fem kommunale foretakene i Bergen er Bergen Hjemmetjenester KF, Bergen Vann KF, Bergen Parkering KF, Bergen Bolig og Byfornyelse KF og Bydrift Bergen. Tidligere var Bergen Bygg og Eiendom et foretak, men det er nå tilbakeført som kommunal etat. Samtidig har bystyret vedtatt å omgjøre Bydrift Bergen, som også havnet i alvorlig økonomiske problemer på grunn av manglende økonomisk kompetanse i ledelsen, til et aksjeselskap. Fagbladet 3/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonKON