SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Egne snekkere Nordre Land i Oppland fikk få og dyre anbud på vedlikehold og mindre oppdrag. Nå har kommunen etablert sitt eget kommunale snekkerlag. 30 > Kulturteknisk utvikling Kompetanseheving og utdanning er to viktige stikkord for Fagforbundets medlemmer i den kulturtekniske sektoren, som er i rivende utvikling. 34 > Brannhindrerne Mye kan gjøres for å hindre brann. I Oslo er det et nyttig samarbeid mellom brannfolk og hjemmetjenesten for å sikre eldre hjemmeboende. 36 > Vurderer å selge ut InfraPartner Sier nei til bussanbud Rett før påske hadde rundt 1000 personer skrevet seg på underskriftslisten som krever at myndighetene sier nei til anbud i kollektivtrafikken. Som Fagbladet skrev i forrige nummer, har Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens Forening i Trondheim startet en nasjonal underskriftskampanje med et opprop til regjeringen om at anbud i kollektivtrafikken må opphøre. På sitt årsmøte i slutten av januar vedtok foreningen at den ønsker å gjøre anbud i kollektivtrafikken til en valgkampsak. Kravet er at myndighetene må si nei til anbud og nei til EUs forordning om anbud, eller alternativt at fylkeskommunene driver all kollektivtrafikk i egen regi. En EU-forordning medfører at kollektivtrafikken må konkurranseutsettes innen 2019, men unntaket er hvis kommunen eller fylkeskommunen driver dette selv. Derfor må det offentlige kjøpe tilbake eller etablere egne busselskaper, mener foreningen. Oppropet ligger på, blant annet under Fagforbundets hjemmeside: www.fagforbundet.no. Det har også sin egen Facebook-gruppe. Du kan også bruke mobil. – Fagforbundet har 16.000 tillitsvalgte. Jeg håper at flest mulig av dem støtter oss i denne aksjonen, sier Ole Roger Berg.    PF Ifølge de tillitsvalgte i selskapene som tidligere utgjorde Oslo Sporveier, ønsker krefter i konsernet å selge ut InfraPartner som er den enheten som har ansvaret for vedlikeholdet av blant annet trikkeskinnene. InfraPartner og Oslo Vei AS har samarbeidet om prosjekter når det gjelder oppgradering og vedlikehold av infrastrukturen for kollektivtrafikken i hovedstaden. Dette er bakgrunnen for at administrasjonsselskapet i kollektivkonsernet begynte å utrede et nærmere samarbeid mellom de to selskapene. Styrke egenkapitalen Ifølge «OSA-sporet», som er medlemsbladet til Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening, var de tillitsvalgte i utgangspunktet enig i en slik utredning. Utviklingen i arbeidet fikk dem imidlertid til å strekke seg etter nødbremsen. Ifølge OSA-sporet begynte konklusjonene i utredningen å se mer ut som å selge ut InfraPartner til Oslo Vei enn et samarbeidsprosjekt. Sparer seg til fant! Hovedbegrunnelsen for å selge ut enheten skal være at et salg vil styrke egenkapitalen til KTP, Kollektivtransportproduksjon, som er administrasjonsselskapet i kollektivkonsernet. MULIG SALG: KTP utreder å selge InfraPartner som har ansvar for oppgradering og vedlikehold av infrastrukturen for kollektivtransporten i Oslo. De tillitsvalgte syns det er en dårlig idé. Lederen av Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen, forstår ikke hvordan infrastrukturen skal bli bedre ved å selge ut konsernets eget selskap: – Dette er å spare seg til fant! Nå er det ikke mer eiendom igjen å selge, og da begynner konsernet i stedet å selge ut deler av seg selv, sier Aasen. – Problemene med liten egenkapital må løses på politisk hold. Bevilgningene til kollektivtransporten i Oslo er for lave, legger han til. Allmøte På et allmøte før påske, der over 100 ansatte var til stede, sa konstituert konsernsjef Vidar Østreng at det er viktig å tenke seg nøye om før en gir fra seg kontrollen over infrastrukturtjenestene. Oslo Vei ble opprettet i 1996 som en kommunal bedrift, og ble i 2001 omgjort til et aksjeselskap. Siden 1996 har det operert som en fri entreprenør og skaffet seg oppdrag gjennom tilbudseller anbudskonkurranser. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 3/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonSAM