Kommunens egne snekkere Nordre Land i Oppland har etablert sitt eget snekkerlag i stedet for å sette alle små oppdrag og løpende vedlikehold ut på anbud. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Kommunen er en av de første, hvis ikke den aller første i Norge, som organiserer vedlikeholdet sitt på denne måten. – Bakgrunnen var for det første at vi i fjor sommer fikk inn skuffende få og dyre anbud på et barnehagetilbygg. I tillegg har vi slitt med å få entreprenørfirmaer til å legge inn anbud på mindre vedlikeholdsoppdrag. Da byggebransjen var på det mest hektiske, virket det rett og slett som om slike oppdrag ikke var interessante for dem, forteller teknisk sjef i Nordre Land, Asbjørn Strømsjordet. – I stedet begynte vi å regne på om vi kunne gjøre dette arbeidet selv, og regnestykkene viste at vi kunne spare kommunen for mye penger ved å ansette egne folk, fortsetter han. Fem snekkere Tore Stensrud ble ansatt som prosjektleder/byggeleder i juni i fjor. Senere har kommunen ansatt fire snekkere til. Snekkerlaget er et treårs-prosjekt, men både Stensrud og Strømsjordet håper at kommunen kan holde seg med en liten snekkeravdeling på permanent basis etter prøveperioden. – Vi har kanskje ikke oppdrag til fem personer, men en fast avdeling på to–tre personer burde vi ha oppdrag nok til å holde i kontinuerlig arbeid, sier Strømsjordet. Han understreker samtidig at dette ikke betyr at kommunen vil slutte å konkurranseutsette større oppdrag: – Vi skal fortsatt ha anbud på store og komplekse byggeprosjekter, der det blant annet trengs flere folk og mer redskap enn hva det er regningssvarende for kommunen å holde seg med selv. Vi ønsker dessuten også å bidra til å holde lokale entreprenørfirmaer med oppdrag. Jeg ser for meg at vi kan ha et samspill mellom eksterne og egne krefter, sier Strømsjordet. Barnehagebygg Rådmannen anbefalte og la fram saken om eget snekkerlag for politikerne i kommunen. Også der var entusiasmen stor, spesielt når regnestykkene viste at det kunne være mulig å spare mellom 20 og 30 prosent av utgiftene ved å gjøre små oppdrag og vedlikehold i egen regi. Første oppdrag for snekkerlaget var et 16 kvadratmeter stort tilbygg i en av kommunens barnehager. I tillegg har de gjort noe vedlikeholdsarbeider, og satt opp et leskur og bygget et overbygg i en annen barnehage. Men det store prosjektet er et nybygg i Mariringen barnehage, ca. to mil fra kommunesenteret Dokka. – Vi snakker om en grunnflate på 130 kvadratmeter, der 80 av dem skal være på to etasjer. I tillegg skal bygget være tilpasset for heis og biovarme fra et fjernvarmeanlegg, forteller Tore Stensrud. Kostnadsrammen for hele prosjektet er på 6,6 millioner kroner, og bygget skal være klart 15. august i år. > NORDRE LAND • Kommune i Oppland fylke med et areal på 964 kvadratkilometer. • Befolkning: 6680 innbyggere • Kommunesentrum: Dokka • De største næringene i kommunen er offentlig tjenesteyting, varehandel, industri og jord- og skogbruk. • Kommunestyret: Ap har 13 av 27 mandater, Sp 4, Bygdelista 3, SV 2, Frp 2, Høyre 2 og KrF 1. 28 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM