Arbeidsgruppe brann i Palestina I mars reiste en gruppe fra Fagforbundets arbeidsgruppe brann/Norsk brannmannsforum til de palestinske områdene for å se på forholdene der og for å se på mulighetene for å knytte kontakter og samarbeide med palestinske brannfolk. Fra arbeidsgruppe brann reiste leder Pål Linberg, nestleder Bjørn Knutsen, kasserer Svein Arne Sørensen og styremedlem Bjørnar A. Aronsen. I tillegg deltok rådgiver i Seksjon samferdsel og teknisk, Karianne Hansen Heien, rådgiver i Fagforbundet, Trygve Natvig og 2. nestleder Anne Grethe Skårdal. tinske brannfolk GLAD FOR BESØK: De palestinske brannfolkene på hovedstasjonen i Ramallah satte pris på å få besøk av norske kolleger, og de er svært glad for at folk utenfor de palestinske områdene er opptatt av palestinernes situasjon. og koordinert innsats. Gjennom dagens organisering er det blitt noe enklere, men fortsatt har vi mange og store utfordringer, sier Ibrahim Atiani. En av utfordringene er for eksempel å gjenoppbygge de åtte brannstasjonene i Gaza som ble ødelagt under de israelske angrepene rundt årsskiftet. Får ikke til samarbeid En annen utfordring er å få til et samarbeid med israelske myndigheter om felles innsats ved store ulykker eller naturkatastrofer. – Vi har invitert til møter og diskutert samarbeid og koordinering med israelske myndigheter, men foreløpig har vi ikke kommet noen vei, sier Atiani. – Hvorfor vil ikke israelerne samarbeide? spør Karianne Hansen Heien fra Fagforbundets administrasjon. – De sier ikke direkte nei, så de slipper å gi noen begrunnelse. Samtidig som vi hadde vårt siste møte med dem i fjor, ble en brannstasjon i Ramallah angrepet av israelske soldater, og to av    > dem har en påskrift som forteller at den er en gave fra den spanske regjeringen. Alle tre er skutt i stykker av israelske soldater. Daglig leder på stasjonen, Hamed Darwish Armosh, forteller at han selv er blitt beskutt – og truffet i beinet – under utrykning. Han har 26 år bak seg som palestinsk brannmann, og han har vært med på store omveltninger i løpet av denne tiden. Ikke minst de siste ti–tolv årene er det gjort store forandringer i måten å organisere det palestinske brannvesenet på. Civil Defense Tidligere på dagen sitter de norske brannfolkene i møte med ledelsen av Civil Defense, en sivilforsvarsenhet som er direkte underlagt palestinske innenriksmyndigheter. Civil Defense ledes av general Ibra- him Atiani, og de har ansvar for å koordinere og samordne beredskap og innsats i forhold til brann, naturkatastrofer og andre ting som kan ramme den palestinske sivilbefolkningen. Enheten er organisert i ulike avdelinger med ansvar for forskjellige tiltak – alt fra byggeforskrifter og planverk til opplæring i førstehjelp og medisinsk oppfølging. Har samlet styrken I de palestinske områdene er det 22 brannstasjoner på Vestbredden og 16 i Gaza. Etter at de palestinske selvstyremyndighetene ble etablert i 1994 som en følge av Oslo-avtalen, er rundt halvparten av brannstyrken direkte underlagt Civil Defense. – Tidligere var hele styrken lokalt ansatt på mange ulike steder, og under israelsk okkupasjon var det svært vanskelig å få til en samordnet Fagbladet 3/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonSAM