Nok folk og gode ideer, men... – Hovedinntrykket mitt er at palestinsk brannvesen har nok folk og mange fornuftige og gode ideer om hvordan tjenesten kan utvikles. Men fortsatt er det et stykke igjen, sier Pål Linberg som var leder av Fagforbundets arbeidsgruppe Brann og Norsk Brannmannsforum under turen til de palestinske områdene. – De planene vi fikk høre om, viser at palestinerne jobber godt med å bygge opp en solid branntjeneste. Men sammenliknet med norsk standard har de en del utrangert og dårlig utstyr. Fordi de ikke har tilgang på reservedeler, skorter det også en del på vedlikeholdet, slik at noe utstyr ikke er operativt. – De har heller ingen fullgod utdanning, men holder på å bygge en brannskole i Jeriko. Etter hva jeg forstår skal den stå ferdig til neste år, sier Linberg. De norske medlemmene av arbeidsgruppe brann hadde flere møter med både brannfolk og representanter for Civil Defense i løpet av turen: – Foreløpig er det tidlig å si hva denne kontakten vil føre til. Slik jeg ser det, vil den enkleste måten å støtte de palestinske brannfolkene på være en form for kompetanseutveksling. De er nysgjerrig på hvordan vi opererer i Norge, og kunne nok godt tenke seg å få nedover noen instruktører når brannskolen deres er ferdig. Det kan jo også bli aktuelt å få opp noen brannfolk derfra for å hospitere en periode hos et norsk brannkorps. – Mulighetene er mange, men vi må arbeide mer med denne saken før vi har noen konkrete prosjekter på plass, sier Linberg. Nordmennene fikk også vite at palestinske røykdykkere går inn i hus uten noen form for radiokommunikasjon med kolleger utenfor. De hadde et sterkt ønske om at noen kunne hjelpe dem med slikt utstyr. – Hvis alt går etter planen, skal vi jo bytte mye kommunikasjonsutstyr i Norge de kommende årene. Her kan det ligge spennende muligheter til å hjelpe våre palestinske kolleger, mener Pål Linberg. KOLLEGER: Pål Linberg deler ut gaver til stasjonsleder Hamed Darwish Armosh og brannkollegene i Ramallah. SKUTT I STYKKER: Bilvrak utenfor hovedbrannstasjon i Ramallah. brannfolkene ble arrestert. Det sier vel det meste om samarbeidsviljen, sukker Atiani. Den største utfordringen er okkupasjonen Vi er tilbake på hovedbrannstasjonen i Ramallah, der de norske brannfolkene får utstyret på stasjonen demonstrert av sine palestinske kolleger. De forteller at de er frustrert over israelske myndigheter som legger hindringer i veien for at de skal gjøre en god jobb, men også om utfordringer som ikke har så mye med okkupasjonen å gjøre, så som dårlige veier og spredt bebyggelse. – Vi har få biler, og de dekker hvert sitt spesialfelt. I Ramallah er det bygget mange høye bygninger de siste årene, og det er en utfordring når vi bare har én redningsbil med hydraulisk stige. Likedan begynner en del av utstyret vårt å bli gammelt, og det er vanskelig å vedlikeholde det fordi vi ikke har enkel tilgang på deler, forteller de. Likevel er den israelske okkupasjonen den største utfordringen – ikke minst mentalt. Vi fornemmer at dette er folk med yrkesstolthet som gjerne vil gjøre en viktig og god jobb. Da kjennes det ekstra tungt å komme fram til et håpløst overtent hus fordi du er blitt forsinket gjennom en eller flere kontrollposter. 32 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM