STOR INTERESSE: Mange kulturtekniske ansatte hadde tatt turen til Oslo for å delta på Fagforbundets konferanse. 34 > Fagbladet 3/2009 Fra danselokale til Kulturhusene over hele landet har tatt plass som viktige institusjoner for kulturlivet. Dermed er også kravene til teknisk kompetanse på samme nivå som på teatre og andre større scenehus. ingen enkel oppgave for anslagsvis 30 yrkesgrupper som er vesentlig for at teatrene skal fungere teknisk. Noen få yrker har fagbrev, men det er stadig økende krav fra bransjen om kompetanseheving til de som ikke har offentlig utdanning. Sammen med Morten Gjelten fra Norsk Teater- og Orkesterforening understreker Moe at det er store hull i departementets forståelse av en teaterteknikers arbeidsoppgaver og hverdag. Ved tidligere søknader om utdanning har de fått svaret: «Vi kan ikke se fagets klare profil, og tror ikke dette kan fylle arbeidsplassene.» De mener opplæringsrådene er enkle og arrogante som ikke ser behovet for dette på alvor. – Sverige, Danmark og Nederland har slike nasjonale utdanninger, og i Danmark er utdanningen ved den statlige teaterhøyskolen, på lik linje med skuespiller-, produsent- og regissørutdanningen. Et attestert bevis på konkrete kunnskaper vil bidra til statusheving for de tekniske yrkene, mener Moe og Gjelten. Tekst og foto: METTE K. HAUGEN Kulturhusenes posisjon var et av temaene som sto sentralt da Fagforbundets medlemmer blant kulturteknisk personell møttes til en todagers konferanse i februar. Stadig flere teknikere går fra jobb i teater til stillinger i kulturhus, og andre går andre veien, og en felles utdanning er derfor svært viktig å få på plass. Et av de største kulturhusene i landet, Oppdal kulturhus, blir drevet av Bjørn Andreassen, 60 ansatte og mange frivillige. – Tett samarbeid med det lokale kulturlivet er ofte viktig, mener han, fordi det ved nær halvparten av arrangementene er det lokale krefter som står bak. Ved å samle ulike tilbud, som scene, kino, bibliotek og svøm- mebasseng, oppstår en synergieffekt som fører til høyere besøkstall for alle institusjonene. Per Hove er leder for faggruppe kulturteknisk, og han tror at de mer «forsteinede» teatrene kan lære mye av kulturhusenes tankegang og problemløsninger, mens teatrene kan øse av sin historiske og organisatoriske kunnskap. Kompetanse og utdanning Kompetanseheving og utdanning er viktige stikkord for ansatte med oppgaver som har endret seg mye, og som stadig er i en rivende utvikling. Fellestillitsvalgt Bjørn Moe leder Skomp – Kompetanseutvalget som arbeider for å skissere en utdanning for sceneteknikere i Norge. Det er fbaargang2009 fbseksjonSAM