moderne institusjon INSPIRASJON: Et besøk i det nye praktbygget til Den Norske Opera & Ballett ga deltakerne både ny kunnskap og inspirasjon. for de mindre yrkesgruppene. Kulturhusarbeiderne opplever ofte å forsvinne litt i mengden blant de store yrkesgruppene, og dette gjelder også i de lokale foreningene. De etterlyste et forum hvor de blir hørt, og hvor de kan samarbeide på tvers av kommune- og fylkesgrenser for bedre lønns- og arbeidsvilkår. De avtalene som allerede eksisterer, er oftest laget for teatrene, og egner seg dårlig for kulturhusene. Egne stillingskoder for kulturhusteknikere, et eget nasjonalt nettverk og utvikling av en nasjonal særavtale er konkrete ønsker som kom fram i løpet av konferansen. Operabesøk Til slutt fikk deltakerne en omvisning i det nye bygget til Den Norske Opera & Ballett. De kom foran, bak og til og med under hovedscenen, inn til verkstedene der de fullførte kostymene og tilbehøret til Don Quijote, via lysprøver på Scene 2 og til den fantastiske malersalen. Besøket ga ny kunnskap og ikke minst inspirasjon som hver enkelt kunne ta med seg hjem. Flatere beslutningspyramide – Å være en god teknisk leder betyr å fordele ansvar videre og stole på at alle gjør jobben sin. Dersom du hele tiden må ha stålkontroll på hva alle gjør til enhver tid på alle områder, bruker du mye tid og energi på dobbeltsjekking. Du rekker likevel aldri helt rundt, er budskapet fra Nikolaj Jensen. Som tidligere teknisk sjef ved Københavns opera vet han hva han snakker om. Han oppdaget at pyramiden på arbeidsplassen måtte flates ut. Ved å ta beslutninger på et så lavt nivå som mulig, blir arbeidet mer effektivt og skaper mindre frustrasjon. At alle kan hjelpe hverandre er viktig, men det er også viktig å bruke den enkeltes spisskompetanse, mener Jensen. Ønsker nettverk og særavtale Kulturhusarbeiderne fikk muligheten til direkte kontakt med Fagforbundets organisasjonsavdeling ved Jan Rudy Christensen og forhandlingsavdelingen ved leder Ann-Mari Wold. Det ligger utfordringer i å være et stort forbund som Fagforbundet, også Fagbladet 3/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonSAM