> FRA ØVERSTE HYLLE: Sektorleder Kaj Gunnar Dahl er stolt av at det går gjetord om kvaliteten på det tekniske utstyret her. UTESCENEN «FRYSA»: Et strukket selbein i bronse er samtidig en bæresøyle i bygget. – Dette er Norges beste hus, mener kultursjef Gerd Hagen. VEIVISER: Ledelinjer gjør huset tilgjengelig for blinde og svaksynte. 42 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM