KVINNER OG KAMPSANG – men det hjelper ikke mye for å stoppe seksuell trakassering. Noen av lederne tar imot penger, og så skjer det ingen ting med overgriperne. To ukers fødselspermisjon Kvinnene i «The Messenger Band» synger om egne erfaringer og om hverdagen til kvinner – som søppelplukkeren Leha. Jeg møter henne hver dag utenfor barnehagen til sønnen min. Leha har ei tralle som hun samler søppel til resirkulering i. Den lille datteren hennes er alltid med – på toppen av haugen med søppel. Etter åtte timers vandring etter søppel sitter hun igjen med rundt åtte kroner som skal brødfø sju barn. To uker varte fødselspermisjonen til Leha da hun fikk Apeang. Da hadde hun pådratt seg så mye gjeld at hun var tvunget til å gå tilbake til arbeidet. For å styrke kvinner som Leha, SJUBARNSMOR: Leha er målgruppen til «The Messenger Band». Hun samler søppel åtte timer hver dag for en dagslønn på åtte >    kroner. Fagbladet 3/2009 > 47 fbaargang2009 fbseksjonSAM