KOMMUNESAMMENSLåING TEMA Får vi en norsk kommunereform? Samhandlingsreformen som er på trappene her i landet, forutsetter utstrakt samarbeid på tvers av kommunegrensene. Men dette er ikke en kommunereform, understreker de rødgrønne. Opposisjonen er klar: Norge har for mange kommuner.  430 kommuner er ikke et hellig tall, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa til Fagbladet. Regjeringen bistår gjerne hvis det kommer lokale initiativ for å slå sammen kommuner, men tvangssammenslåing er ikke aktuell politikk, understreker statsråden. Hun påpeker at hun i denne saken er helt på linje med samhandlingsreformens far, Bjarne Håkon Hanssen (Ap), om at samhandlingsreformen ikke er en kommunereform. Helseminister Hanssen snakket tidligere om at samhandlingsreformen ville fordre et befolkningsgrunnlag på minst 10.000 innbyggere. Dette har han sluttet med. Regjeringskollega SV vil heller ikke være med på tvangssammenslåing:  Vi sier verken ja eller nei til kommunesammenslåinger. Både små og større kommuner har sine fordeler, sier SV-leder Kristin Halvorsen. Vil tvinge kommunene Om det blir regjeringsskifte ved høstens valg, kan situasjonen bli en annen.  Færre og større kommuner er nødvendig for et bedre velferdstilbud, mener høyreleder Erna Solberg. Hun mener større kommuner er en bedre løsning enn interkommunale forvaltningsbedrifter eller foretak, og vil umiddelbart gå i gang med forberedelser til kommunesammen- slåing hvis Høyre kommer i regjering etter høstens valg. Uansett regjeringspartner vil Høyre sannsynligvis få støtte for dette arbeidet. KrF og Dagfinn Høybråten er klar:  Arbeidet med en reform bør settes i gang i kommende stortingsperiode. Partiene mener en sammenslåing fortrinnsvis bør på frivillig, men venstreleder Lars Sponheim er tydeligere i sin talte når det gjelder kommunesammenslåing:  Vil de ikke, så skal de. I Fremskrittspartiet er de foreløpig litt forbeholdne:  I forslag til nytt partiprogram legger vi opp til å gi flere insentiver for at kommunene skal vurdere sammenslutninger, sier Siv Jensen. " IKKE I MIN KOMMUNE Flertallet i befolkningen mener at vi bør ha færre kommuner. På spørsmål om deres egen kommune bør slås sammen med andre, er holdningen en annen: Da er flertallet motstandere av kommunesammenslåing, viser en undersøkelse fra Universitetet i Oslo.  Kommunesammenslåing kommer ikke til å skje i stor skala uten at norske politikere tar pisken i bruk, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Tore Hansen. " Det er plukket fra flere steder, sier verneombud Jane Andersen, og nevner gratiale for lang og tro tjenesteª og fridager i forbindelse med dødsfall som eksempler. " Alt skal være likt, men det betyr også at det på noen områder er blitt mer byråkratisk og mindre fleksibelt. Jeg kan ikke lenger sette meg på sykkelen og hente hjelpemidler på kommunens lager. Nå må jeg gjennom felles prosedyrer, så det er mindre fleksibelt.    > Fagbladet 4/2009 > 11 fbaargang2009 fbseksjonKIR