ringen. Kommunen iverksatte da en kort ansettelsesstopp og gikk til ansatteorganisasjonene for å få en dialog. Men det var de ikke uten videre interessert i så lenge kommunen ikke ville gå inn i kvalitetskommuneprogrammet mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. – Mye omstillings- og utviklingsarbeid handler om å få til positive endringer. Men når man konkretiserer endringene, føler mange at det handler om kamuflasje for å spare penger, påpeker Wisløff. Fagorganisasjonene ønsket en strategisk plattform, uavhengig av oppgangs- og nedgangstider. Denne ble det etter hvert ikke mulig å si nei til. Ønskelig var det heller ikke. Treenigheten – Det nye er at vi trekker med oss de folkevalgte i driften av kommunen. Selvsagt er det noen som syns trepartssamarbeid mellom politikerne, de tillitsvalgte og administrasjonen er litt rart. Men vi bestemte oss får å gå for det. Det er slett ikke kunstig å se på oss som en treenighet. Det sentrale er at vi ikke ender opp som tre motparter, mener rådmannen. Det betyr ikke at Drammen ønsker seg tilbake til syttitallet, da politikerne var med og tok detaljbeslutninger i enkeltsaker, lønnsforhandlinger, ansettelser og permisjonssøknader. Og da rådmannen gjorde som politikerne dikterte. Snarere ønsker kommunen seg vekk fra den motsatte ytterligheten, perioden der politikerne trakk seg helt tilbake. De ønsker nå å involvere politikerne. Ugrei ufrivillig deltid For tiden jobber kommunen med å kartlegge omfanget av ufrivillig deltid. For å få kabalen til å gå opp, opererer mange arbeidsplasser med deltidsstillinger. – Målet vårt er å fjerne ufrivillig deltid fullstendig. Det er ikke greit å tilby personer en trekvart jobb når de ønsker en heltidsstilling. Selvsagt er dette et kvinneyrkesyndrom. I industrien hadde ikke slikt gått an, påpeker Wisløff. Drammens bidrag til kvalitetskommuneprogrammet er fire prosjekter. Tre av dem er knyttet til ufrivillig deltid, mens det siste handler om sykefravær. – Ufrivillig deltid er langt ifra noen kjernestrategi for å kutte i budsjettene. Men vi går inn i dette som en del av samarbeidet i kvalitetskommuneprogrammet. Futt og energi – Som en følge av trepartssamarbeidet har vi fått futt og energi også på andre områder, spesielt i forhold til problemene vi har hatt i barnevernet. Vi er blitt enige om å stå sammen om barnevernet vårt i stedet for å snakke om det forferdelige barnevernet, som om det var noen andres problem, sier Wisløff. Satsingen på kvalitetskommuneprogrammet i Drammen varer ut 2011. Det skjer uavhengig av regjeringskoalisjon. I den kommende treårsperioden anstrenger de tre partene seg for å senke sykefraværet ytterligere, fra dagens 7,9 prosent, samt fjerne ufrivillig deltid. – Mest redd er vi for at utviklingsprogrammet skal bli en snakkis om keiserens nye klær uten innhold. Det ville være et tilbakeslag. Derfor ønsker vi at statistikken skal vise at vi har tatt et kvantesprang, fastholder rådmann Nils Fredrik Wisløff. > KVALITETSKOMMUNER • 140 kommuner er innmeldt i programmet for kvalitetskommuner. • Kommunene har et samlet innbyggertall tilsvarende over halvparten av landets befolkning. • Kommunene er tatt opp i fire puljer, og jobber i nettverk basert på pulje og geografi. • Fagforbundet har skolert om lag 500 tillitsvalgte fra disse kommunene. • Innenfor de prioriterte sektorene omsorg og oppvekst jobber de fleste med å senke sykefravær og med heltid/deltidsproblematikk. • Mye nyttig informasjon fins på www.kvalitetskommuner.no ufrivillig deltid Fagbladet 4/2009 > 17 fbaargang2009 fbseksjonKIR