AKTUELT Hysj-skiltene vekk fra biblioteket Regjeringens nye bibliotekmelding blir møtt med stor optimisme. Samtidig advarer bibliotekfolket om kortere åpningstider og mindre penger til innkjøp. Konflikten mellom optimismen knyttet til bibliotekenes framtid og virkeligheten, var påtakelig under presentasjonen av bibliotekmeldingen. Deichmanske bibliotek, avdeling Grünerløkka, for anledningen beæret med kulturminister Trond Giskes besøk, står også foran kutt i åpningstidene. Allerede til sommeren stenger oslobibliotekene i helga. Til høsten stenger de permanent på søndager. Deichmanske er dermed eneste hovedstadsbibliotek i Norden som holder stengt på søndag. – Selv Island, som er økonomisk bankerott, prioriterer å holde bibliotekene åpne på søndagene, sier avdelingsleder Kenneth Kulturminister Trond Giske overoppfyller Fagforbundets ønske om et eget leseår ved å foreslå et eget leseløftprogram i perioden 2010 til 2014. Korstad Langås ved Grünerløkkabiblioteket. Årsaken til innstramningen er den stadig svakere kommuneøkonomien, hvor også bibliotekene må tåle kutt. Bibliotek på togstasjonen – Jeg er en veldig varm tilhenger av biblioteket. Tida for filialnedleggelse er over, tror Giske. Kulturministeren trakk fram regjeringens ressursdobling for bibliotekene under de rødgrønne. Men han ønsker samtidig å videreutvikle bibliotekene i en ny tid. – Vi ønsker at bibliotekene både skal ha sterke fagmiljøer og åpne fysiske møteplasser. Bibliotekene er like viktige som før. Han åpner for at bibliotekene kan lokaliseres til overraskende steder. For eksempel jernbanestasjoner, bussholdeplasser eller sykehjem. Giske framhevet problemet med at 130 av biblioteksjefene ikke er fagutdannet. Tvangssammenslåing I forkant av bibliotekmeldingen var det knyttet spenning til om regje- ringen vil gå inn for tvangssammenslåing av mindre biblioteker for å styrke fagkompetansen. Her hadde likevel Fagforbundets, LOs, Norsk Tjenestemannslags og Norsk Bibliotekforenings stemme blitt hørt. – Det er gledelig at også departementet har skjønt at man må bruke gulrota framfor pisken, sier Mette Henriksen Aas, leder for Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Kommunene skal fremdeles ha ansvaret for folkebibliotekene. – Vi er veldig fornøyd med at det fortsatt blir bibliotek i hver kommune, sier hun. Det vil bli gitt statlige midler til å stimulere økt interkommunalt samarbeid om bibliotektjenestene, noe som vil gi en mer fleksibel organisering på lokalt og regionalt nivå. Tekst og foto: VEGARD VELLE De små verneverdige fagene De små håndverksfagene har en tendens til å drukne i mengden av informasjon som er rettet mot utdanningssøkende. I mars arrangerte Nordisk ministerråd og Kunnskapsdepartementet i Norge en nordisk konferanse om små håndverksfag og muligheter for et nordisk samarbeid. Målet for konferansen var å diskutere de små håndverksfagenes situasjon og se muligheter for et samarbeid om opplæring mellom de ulike utdanningstilbyderne i Norden. Vanskelig å finne tilbud – Behovet for ekstra studiestøtte til utdanningssøkende i små håndverksfag er fortsatt til stede, mener rådgiver i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Signe Solhaug. Hun forteller at det er vanskelig å finne opplæringstilbud for voksne i Norden som etterspør yrkeskompetanse i små håndverksfag, både når de etterspør grunnutdanning (fagopplæring) og videreutdanning i et livslangt læringsperspektiv. – Prosjektet Spor i Norden har hatt som ambisjon å bidra til å endre på dette. Dette er et to-årig utviklingsprosjekt med deltakere fra fire nordiske land: Danmark, Island, Norge og Sverige. De har laget en prosjektrapport om yrkeskompetansen i små håndverksfag for voksne i Norden. Rapporten viser at det er få yrkesutøvere i de enkelte land, og at det derfor kan være vanskelig å opprettholde yrkeskompetansegivende opplæring på nasjonalt nivå. Dette fører blant annet til at det kan være vanskelig å finne og gjennomføre opplæring for voksne som etterspør yrkeskompetanse i små håndverksfag. Prekært behov Det er få tilbud som gir yrkeskompetanse i hvert land. Dernest er det vanskelig å finne informasjon om tilbudene som faktisk fins. Også opplæringstilbydere leter etter gode samarbeidspartnere. – Tiden står ikke stille, utøverne blir stadig eldre og behovet for å gjøre noe for de små håndverksfagene før kunnskapen forsvinner, er mer prekært, sier Solhaug. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL 28 > Fagbladet 4/2009 Illustrasjonsfoto: Bjarne Nygård/Samfoto fbaargang2009 fbseksjonKIR