LURE DAMER: På kvisten i Starefossen barnehage leker Hermine (5) med styrer Ingunn Talhaug Rasmussen og Live (4). Hodet kaldt og hje LESESTUND: Benedicte Veum leser for Kajsa (2), Marius (4), Caroline (3) og Benedikt (5). – Vi skal ikke ha 70-tallet om igjen med argumentasjon. Barn skal ikke bruke energi på å argumentere seg i hjel. Vi skal ikke late som om barn har en innflytelse de ikke har, sier Ingunn Talhaug Rasmussen. Hun er styrer i Starefossen barnehage i Bergen og levende opptatt av god kommunikasjon mellom barn og voksne i barnehagen. – Det er enkelte ting de voksne bestemmer, som for eksempel at når det regner, har vi regntøy på, og der er det ikke rom for argumentasjon. Da må vi heller ikke late som om barnet skal få være med på å bestemme dette. Slik slipper vi å bruke energien på å drives fra skanse til skanse, fortsetter hun. På denne måten mener Talhaug Rasmussen at de ansatte i barnehagen får et bevisst verdisyn og at det pedagogiske grunnsynet ikke bare er noe som er skrevet i årsplanen, men blir en levende plan. Barn er ærlige Holdningen til hva som er god kommunikasjon har bygget seg fram over tid. – Vårt eget menneskesyn er en forutsetning. Hvorfor er vi her? Hvilken pedagogisk institusjon vil vi være? Voksne skal være nysgjerrige på hva barn tenker, mener styreren. – Barn er ærlige. De sier fra når noen kjefter.. Talhaug Rasmussen delte ut påstander til personalet som «Jeg syns barna hører på meg når jeg skriker» og «Jeg syns kjeft er ok». Hver og en i perso- nalgruppa trakk en lapp som de måtte kommentere. Det var tilfeldig hvem som trakk hva, og det ble mange interessante diskusjoner på denne måten. – Det har ikke skjedd en revolusjon i personalgruppa. Vi opplever fremdeles at barn sier «OI! Nå får jeg kjeft». Vi prøver å unngå den ulogiske kjeften. Den blir det bare konflikter ut av. – Jeg hører meg selv hvis jeg er i kjeftemodus. Det tar deg. Vi må prøve å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Det er andre måter å si fra på, sier Talhaug Rasmussen. Voksne tar også feil – Et prinsipp vi forfekter er å bli ferdig med en sak, og da snakker vi ikke mer Kjeft er vårt største pedagogiske nederlag. Når voksne tyr til kjefting som en væremåte, slik at helt vanlige beskjeder og samtaler får et preg av kjefting, demonstrerer de avmakt. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL    Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN fbaargang2009 fbseksjonKIR