KOMMUNESAMMENSLåING SEIERHERREN: 75-årige Carl er en av dem som har nytt godt av kommunesammenslåingen. De eldre i Slagelse kommune har i gjennomsnitt fått en time mer hjelp i uka etter reformen. TEMA En slik reform hadde aldri kunnet gjennomføres om den kom nedenfra, mener Sigurd Gormsen. Han er leder for Fag og Arbeid (FOA) i Slagelse, danske kommuneansattes viktigste fagforening. " Det vil alltid stå et skrivebord i veien. Direktørkutt På rådhuset i Slagelse sitter kommunaldirektør Egon Bo. Han gikk seirende ut av kampen om kommunaldirektørjobben for to år siden. De andre tre kommunaldirektørene er for lengst ute av spillet, i likhet med bortimot 50 prosent av det øvrige lederkollegiet i de fire tidligere kommunene. " Ledelsen skulle slankes, og servicen overfor kommunens innbyggere skulle bli bedre. Dette var utgangspunktet for reformen, og slik er det også blitt, framholder Bo: TØFFE TAK: Ansatte i de fire kommunene hadde ulike avtaler, og tillitsvalgt Sigurd Gormsen har hatt mange tøffe runder for å samkjøre avtalene. Alt er ennå ikke på plass, to år etter reformen. " For eksempel har elevene i barneskolen fått flere timer i dansk og engelsk, og de eldre har i snitt fått en time mer hjelp i uka. Generelt har folk fått det litt bedre etter reformen, mener kommunaldirektøren. Harmoniseringens pris Det har vært noen tøffe tak underveis i reformarbeidet, sier kommunens FOA-tillitsvalgte. " De enkelte medarbeidere følte nok at de i liten grad ble tatt med på råd i reformprosessen, sier Sigurd Gormsen. " Når vi skulle harmonisere avtalene for    > Fagbladet 4/2009 > 9 fbaargang2009 fbseksjonKON