Jubler blant de mektige 18 > Fagbladet 4/2009 – Vi vant! Det var veldig, veldig, veldig bra. Dette har jeg jobbet for i flere år, sier Fauzia Hussain, delegat til LO-kongressen. Jubelen sto i taket da lovfestet rett til lærlingplass fikk overveldende flertall. bygningsetatens fagforening med 150 medlemmer, og deltar på kongressen for første gang. Hun er også med i Arbeiderpartiet og AUF. Her er hennes LO-kongress. MANDAG 11. MAI 08.00: Fagforbundets delegasjon møtes til fast frokostmøte. Selve kongressen åpner høytidelig med konsert av blant andre Ungdomssymfonikerne. 15.00: Tove Smaadahl mottar LOs likestillingspris på vegne av krisesentersekretariatet. – Det er vår dag i dag, herregud for en herlig dag!, utbryter Smaadahl. Tekst: VEGARD VELLE    Foto: JUNE WITZØE Den mektige LO-kongressen samler hvert fjerde år de høyeste tillitsvalgte i LO. Der legger de politiske føringer for framtida. De viser hvor tålegrensa til fagbevegelsen går. De mobiliserer til kamp i brennbare saker. Og de måler krefter – offentlig sektor med privat sektor, venstresida med høyresida og LO-topper med lavere tillitsvalgte. En tredel av delegatene kom fra Fagforbundet. Blant disse var Fauzia Hussain (29), som har pakistansk bakgrunn. Hun leder Plan- og fbaargang2009 fbseksjonKON