Barneby trenger penger Fagforbundets barneby i Angola er ferdigbygd. Men en ny utfordring venter. Hvor skal pengene til driften av barnebyen komme fra? Tekst: VEGARD VELLE I august flytter de første familiene inn. Planene er at barnebyen skal romme 100 barn, 150 barnehageplasser og 600 skoleplasser. I tillegg har barnebyen et hjelpeprogram for å hjelpe lokalbefolkningen, for eksempel med bølgeblikk på taket, slik at jordhyttene ikke raser i regntiden. Fagforbundet har bidratt med 18 millioner kroner, men det koster også å holde barnebyen i gang. Nå er alle spente på hvor pengene skal komme fra for å holde barnebyen i Huambo levende. – Vi betaler – Vi vil betale for skolen der, sier Rune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening. – Styret i foreninga har vedtatt at de skal skaffe 150 ekstra faste givere i tillegg til de vi har fra før for å finansiere skolen. – Vi vil fronte dette på møter, i kantina og individuelt. Vi vil fortelle folk om barnebyen og få dem til å fylle ut kupongen der og da. Fagforeningene i Oslo Sporveier vil betale driften av barneskolen. Som et synlig tegn blir denne hetende Sporveisskolen. – Vi er opptatt av at barna skal få en bedre start på livet. Vi får ikke noe annet igjen enn en god følelse av å hjelpe noen som har det vanskelig. Her hjemme slåss vi hver dag for å bedre lønningene og arbeidsforholdene. Da kjennes det riktig og bra for oss å kunne hjelpe andre som ikke har noe, sier Aasen. Gode følelser innvendig Landsstyret har bestemt at forbundet ikke kan garantere for driften, men forbundet har likevel ikke tenkt å gi opp. Fagforbundet ønsker nå å dele driftsutgiftene opp i 25 like store biter på 250.000 kroner. Så oppfordres de 19 fylkesavdelingene og andre om å ta hver sin kakebit. Blant prosjektene som skal finansieres er skole, barnehage, administrasjonsbygg, forsamlingshus og boliger. Totalt ligger driftsutgiftene på rundt seks millioner kroner hvert år. Evighetsprosjekt – Her hjemme må vi fra tid til annen slåss med offentlige myndigheter som finansierer bygging, men er tilbakeholdne med driftsmidler etter snorklippinga. Vi må ikke komme i samme kategori, sier medlem av arbeidsutvalget, Stein Guldbrandsen. Den offisielle åpningen vil skje høsten 2010. Etter det er barnebyen bygd for å stå i minst tretti år framover. – Slik situasjonen er i dagens Angola, er nok dette et evighetsprosjekt, sier Guldbrandsen. 26 > Fagbladet 4/2009 Foto: Geirmund Jor fbaargang2009 fbseksjonKON