SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Skriveråd Skriv så enkelt som mulig, kutt ut fremmedord og tenk på hvem du skriver til. Det er noen av rådene sekretærer i Hordaland får på skrivekurs. 30 > Bibliotekmelding Kulturminister Trond Giske tror tida for å legge ned bibliotekfilialer er over. Nå ønsker han å videreutvikle bibliotekene i en ny tid. 34 > Kvalitetslapper De gule lappene er viktig når Fagforbundet Vest-Agder avslutter sine månedlige møter med en kvalitetsøkt. Der står alt som kan blir bedre. 36 > Studenter, vafler og verving Hva deler du med andre? En ny personvernundersøkelse fra Datatilsynet viser at folk sier at de setter klare grenser for hvilken informasjon de ønsker å dele med hvem. Informasjon om politisk tilhørighet og religiøs overbevisning kunne en stor andel tenke seg å dele med mange. Temaene folk helst ikke vil snakke med andre enn den aller nærmeste krets, er utbrenthet, depresjon og planlagt familieøkning. Det gjelder uavhengig av alder, utdanning og inntekt. Datatilsynet ser de unge som en interessant gruppe som kan si noe om utviklingen framover. – Det er ikke tvil om at normene for å eksponere seg endres, men vår undersøkelse viser at også unge mennesker er forsiktige i bruken av kommunikasjonskanaler på internett når det kommer til de mest sensitive temaene, heter det i undersøkelsen. Personvernet setter ikke grenser for hvilke opplysninger man får lov å dele med andre. Det handler mer om personlig integritet, og om at man skal ha muligheter til å kunne kontrollere spredningen av opplysninger om seg selv. Selv om flere eksponerer seg på nett, har ikke personvernet utspilt sin rolle. De aller fleste har fortsatt tydelige grenser for hvor langt de vil gå. MoS – Dette går strålende. Vi verver ikke aggressivt, men studentene skal forstå at det fins reelle alternativer til profesjonsforbundene, melder Ola Harald Svenning, hjelpepleier og ungdomstillitsvalgt i Oslo. Nesten ingen spør hva Fagforbundet gjør her blant sykepleierstudentene. Tvert imot får Svenning og de andre Fagforbundsmedlemmene tilbakemelding om at de har vært savnet. Morgendagens arbeidere Klynger av studenter flokker seg rundt den illrøde sofaen. Midt ute på plassen står den, plassert bak et par innholdsrike bord fylt med brosjyrer, spørrekonkurranser, penner vaffelrøre, vafler og vaffeljern. Her sitter Fagforbundets aktivistiske fortropp. De som går i front for å verve de sterkt etterspurte studentene, morgendagens arbeidere, til Fagforbundet. I dag er det sykepleierstudentene ved Høgskolen i Oslo som er målet. Mange av dem jobber ved siden av studiene og går nå inn i sommerjobbsesongen. Lette å lure Studentene får informasjonsmateriale, besvarer LO-quizen, tar en vaffel og har kanskje noen spørsmål om arbeidslivet. Ola Harald STUDENTVERVING: Ingrid Urseth, student ved allmennlærerutdanningen, vet ikke så mye om LO fra før. Erik Hox, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, svarer villig vekk på spørsmål. Svenning og Erik Hox, ungdomstillitsvalgt ved Ullevål sykehus, er tente og på hugget. – Studentene er et lett bytte for arbeidsgiverne. De står ikke i noen sterk posisjon og vet ikke hva de har krav på. Spesielt syndes det mye i forhold til overtid. Mange jobber godt over førti timer i uka. Og offentlig sektor er ikke nødvendigvis bedre enn privat, forteller Svenning. Snakker til magen Noen spør hvor mye de kan tjene i forhold til studielånet. Eller lurer på hva slags lønn de har krav på. Eller hva som skjer hvis de blir syke. Ikke minst spør flere om forskjellen mellom det å være vikar og fast ansatt. Noen forteller at de blir bedt om å dele ut medisiner de ikke har kompetanse til å håndtere. – Trikset er vafler. Da stopper folk. Vi ønsker å komme i kontakt med studentene og vise at vi er et alternativ. Målet er et fotfeste på høgskolen, forteller Svenning. I løpet av en fire dagers kickoff går det med ti til femten liter vaffelrøre hver dag. Målet er å gjøre sofaen kjent på hele høgskolen. Til høsten skal den være betjent minst en gang i måneden på Karrieresenteret ved Høgskolen i Oslo. I tillegg skal Fagforbundet være med å arrangere CV- og søknadskurs i samarbeid med karrieresenteret. Tekst og foto: VEGARD VELLE Fagbladet 4/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonKON