Illustrasjonsfoto: colourbox.com AKTUELT Kilometer med arkiv i stua – Vi trenger en handlingsplan for digitalisering av museenes samlinger. Målet må være bedre og mer spennende museer, sier Tron Wigeland Nilsen, generalsekretær i Norsk museumsforening. En formidabel digitaliseringsoppgave venter. Det fins 450 hyllekilometer med fysisk materiale i norske arkiver. Lite av dette er til nå digitalisert. Nasjonalbiblioteket har 400.000 titler i sine samlinger. Alt skal digitaliseres. Revolusjonerende søketjeneste I digitaliseringsmeldingen foreslås en felles søketjeneste for arkiver, bibliotek og museer. – Søketjenesten er kanskje det mest revolusjonerende. Det er viktig at publikum får ett sted der de kan lete opp alt det offentlige har av materiale, mener kulturminister Trond Giske.    VeV Foreslår 900 millioner til nye vinduer Fagforbundet foreslår at regjeringen setter av 900 millioner kroner for å bytte til høyisolasjonsvinduer i offentlige bygg. Tiltakspakken har som mål å etablere grønne arbeidsplasser, styrke kommuneøkonomien og redusere energiforbruket. Forslaget ble presentert under et møte om energieffektivisering i bygg som miljøvernministeren, kommunalministeren og landbruksministeren inviterte til. Ifølge energirået og rapporter fra Naturvernforbundet er et bytte til høyisolasjonsvinduer det mest kostnadseffektive tiltaket som kan gjøres i offentlige bygg. Det vil redusere oppvarmingsbehovet med 20–25 prosent. – I en tid med finanskrise og frykt for økende ledighet, vil en slik tiltakspakke også ha effekt ut over miljø og bærekraftig utvikling, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse.    PF Nylig la regjeringen fram stortingsmeldingen Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv, den såkalte digitaliseringsmeldingen. – Skuffet – Vi hadde håpet meldingen ville følge opp utfordringene med samlingsforvaltning og digitalisering av museenes samlinger. På dette området er vi skuffet. Vi håper museumsmeldingen i juni vil følge opp dette. Vi er utålmodige, sier Tron Wigeland Nilsen. Fylkesledersamling gir inspirasjon Offentlig pensjonsordning, rett til heltid og det å sikre ansatte i kommuner og sykehussektoren mot nedskjæringer under finanskrisen, er det viktigste vi arbeider med denne våren, sa Gerd Eva Volden til fylkeslederne i SKA nylig. Samlingen for fylkeslederne i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) ble holdt i Son i midten av april. Flere av lederne er nye og glad for en lærerik fylkesrunde der alle forteller om aktiviteter i eget fylke. Haldis Revheim fra Hordaland er en erfaren SKA-leder, og hun kunne fortelle om flere stappfulle kurs. Et av de mest populære er «Skriv så tante Augusta forstår deg» for sekretærer. – Det er alltid viktig å tenke igjennom hvordan en formulerer seg, sier Haldis Revheim. Hun er INSPIRASJON: Fylkeslederne i Seksjon kontor og administrasjon fikk nyttig påfyll på ledersamlingen. sing, og oppfordret erfarne tillitsvalgte til å ta med seg unge medlemmer når de verver på høgskoler og universitet. Nav i støpeskjeen Venke Anny Nes i Fagforbundets faggruppe Nav tok opp utfordringene som Nav-ansatte står oppe i. – Negativt mediekjør gjør noe med oss ansatte, og det er viktig å ha fokus også på de positive tingene som skjer. – Oslo er ikke målestokken for alle Nav-kontorene rundt i landet. Flere steder har de funnet fram til ordninger som får saksbunkene unna. Et viktig grep er å ikke forlange at alle skal kunne alt. Det gir bedre resultater når de ansatte får spesialisere seg innenfor mer avgrensede områder, understreker Venke Anny Nes som arbeider på Nav-kontor i Agder. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 4/2009 > 29 halvt frikjøpt som fylkesleder i SKA, og halvt som nestleder i Fagforbundet Hordaland. De vil legge mer vekt på arbeidsplassbesøk og inspirere fagforeningene til å ta mer ansvar for yrkesfaglige tilbud og kurs lokalt. Fokus på fagopplæring Kontor- og administrasjonsfaget ble tatt opp i et eget foredrag av rådgiver Signe Solhaug. Hun oppfordret fylkeslederne til å arbeide for at kommunene tar inn flere lærlinger. – Det er givende for en arbeidsplass å få inn unge lærlinger og bidra til å gjøre dem til gangs mennesker og gode fagarbeidere, sier Signe Solhaug. Det er et ønske fra seksjonen at fagopplæringen får mer fokus. Prosjektleder Marit Wahlstedt tok for seg Fagforbundets høgskolesat- fbaargang2009 fbseksjonKON