Trender som påvirker oss Hvordan brukes internett? Og hva oppnår brukerne? Kan det gi alle lik mulighet til å påvirke? Spørsmålene ble stilt på IKT-konferansen Trender som påvirker oss i regi av Universitetet i Agder og Fagforbundet. Tekst og foto: MARIT WAHLSTEDT – Politisk kommunikasjon er bærebjelken som sikrer ytringsfrihet, innsikt, kontroll og påvirkningsmulighet, sa Øystein Sæbø ved Universitetet i Agder da han innledet om demokratiske prosesser og nettbasert politisk kommunikasjon løsninger, diskusjonsfora, e-petisjoner, avstemningsløsninger og elektroniske valgløsninger. – Ulike demokratiske formål gir ulike muligheter. Det er mange utfordringer i e-demokratiprosjektet. Det må inngå i en helhet. Tenk igjennom e-demokrati – Noe av bakgrunnen for at internett brukes til politisk kommunikasjon, er utfordringene vi ser i dagens demokrati, som minkende valgdeltakelse og at nye grupper deltar i mindre grad. Tradisjonelle møteplasser for politisk kommunikasjon forsvinner, og papiravisens betydning reduseres. I tillegg ser vi en tendens til at politikk endres fra helhet til enkeltsaker. Til sammen utløser dette et behov for nye arenaer, hevder Sæbø. Det er ulike former for e-demokrati, ifølge Sæbø. Han trekker blant annet fram kjerneapplikasjoner som chatte- informasjonsbehovet, oppfordrer han, sier Sæbø. – Er informasjon organi- sert ut fra et innbyggerperspektiv? Det er viktig å huske at deltakelse krever bakgrunnskunnskap, poengterer Øystein Sæbø ved Universitetet i Agder. Grønn teknologi Teknologien er ikke et mål i seg selv, var et annet budskap på konferansen. Det er hvordan vi legger til rette for å utnytte de mulighetene den gir som er viktig. – På tross av at bruken av IT står for to prosent av det globale CO2-utslippet, peker Benedicte Waaler på at IKT kan bidra til store miljøgevinster. Waaler leder prosjektet Grønn IT i IKT-Norge. Hun poengterer at smart bruk av IT kan redusere de øvrige 98 prosent av CO2-utslippene med 20 prosent. At grønn IT er en sterk trend nå, skyldes ikke minst at det gir energieffektivisering. Waaler trekker fram smarte printerløsninger og videokonferanser som virkningsfulle tiltak. Samtidig advarer hun mot tendenser til «grønnmaling», og peker på at det må utarbeides metodikk for å skille de gode og de dårlige løsningene. – Myndighetene må stille energi- og NETT: Øystein Sæbø tar til orde for mer nettbasert kommunikasjon. 32 > Fagbladet 4/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON