«Myndighetene må stille energi- og miljøkriterier for offentlige innkjøp av tjenester og produkter.» spesielt på betydningen av at engasjerte brukere går foran i gevinstrealiseringsprosessen, og understreker at det er avgjørende å definere målbare gevinster og tydeliggjøre ansvar for resultater. – Noen av de viktigste suksessfaktorene er sterk internt eierskap, bred deltakelse og balansert bruk av intern og ekstern kompetanse, mener Dertz. Sårbar informasjon Også sikkerhet og sårbarhet var tema. Kim Mathiesen i KPMG pekte på at vi er altfor lite bevisst på hva som kan skje – og er i ferd med å skje. Han peker på at færre alternative behandlingsmuligheter for informasjon skaper enda større avhengighet. Spørsmålet er om det også fører til mindre kontroll. Mathisen går langt i å svare ja. utgangspunkt for å møte stadig voksende sikkerhetsutfordringer, understreker Mathisen. Støtteordninger Blant foredragsholderne var også Jens Nørve fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som peker på at endringsbildet på IKT-området gir felles utfordringer for offentlig sektor. Han er opptatt av å skape arenaer for samarbeid og deling, og snakker varmt om involvering, samordning og koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsmål. Difi forvalter en tilskuddsordning på 60 millioner kroner til digital fornying i kommunene. Kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter som gjennomfører prosjekter i samarbeid med SIKKERHET: Kim Mathiesen peker på hvor viktig det er med sikre systemer. – Har vi kontroll på hvem som har tilgang til hva? All erfaring viser at det har vi ikke. Mange brukere har tilgang ut over det som er nødvendig, og en undersøkelse i de nordiske landene viser at en av ti fortsatt har IT-tilgang til sin gamle arbeidsplass ett år etter at de sluttet. Har du informasjon eller utstyr som har potensiell verdi, kan du være sikker på at noen er ute etter den, hevder Mathisen. – Sårbarhet kan utnyttes på måter vi ikke har tenkt oss, og elektroniske overvåkningsoperasjoner kan infiltrere datamaskiner over hele verden. Kontinuitetsplanlegging er viktig; mål, strategi, risikovurderingsmetodikk, handlingsplaner og revisjoner gir et godt kommunenivået kan søke om støtte på inntil 20 prosent av prosjektkostnaden. Det vil bli lagt positiv vekt på bruk av fri programvare. Neste søknadsfrist er 1. september. miljøkriterier for offentlige innkjøp av tjenester og produkter. Pålagt miljørapportering i årsberetningen er et annet virkemiddel myndigheten kan ta i bruk, sier Waaler. > TRENDER SOM PÅVIRKER OSS • IKT-konferansen ble holdt på Universitetet i Agder i april. • Konferansen var et samarbeid mellom universitetet og Fagforbundet som sammen ønsket å sette søkelys på hvordan IKT påvirker samfunnsutviklingen. • IKT er et satsingsområde i høgskoleprosjektet i Seksjon kontor og administrasjon (SKA), og noe av tanken med konferansen var å belyse hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologien har endret hele resten av samfunnet – både i offentlig og privat sektor. Brukeren viktigst Et annet innlegg som traff deltakerne på hjemmebane, var foredraget fra Willy Dertz ved Universitetet i Agder om gevinstrealisering i offentlige IKTprosjekter. Dertz peker MILJØ: Benedicte Waaler mener det må satses mer på grønn IT. Fagbladet 4/2009 > 33 www.colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonKON