Kulturminister Trond Giske overoppfyller Fagforbundets ønske om et eget leseår ved å foreslå et eget leseløft-program i perioden 2010 til 2014. Vekk med hysj-skiltene Regjeringens nye biblio- tekmelding blir møtt med stor optimisme. Samtidig advarer bibliotekfolket om kortere åpningstider og mindre penger til innkjøp. Tekst og foto: VEGARD VELLE Konflikten mellom optimismen knyt- tet til bibliotekenes framtid og virkeligheten, var påtakelig under presentasjonen av bibliotekmeldingen. Deichmanske bibliotek, avdeling Grünerløkka, for anledningen beæret med kulturminister Trond Giskes besøk, står også foran kutt i åpningstidene. Allerede til sommeren stenger oslobibliotekene i helga. Til høsten stenger de permanent på søndager. Deichmanske er dermed eneste hovedstadsbibliotek i Norden som holder stengt på søndag. bankerott, prioriterer å holde bibliotekene åpne på søndagene, sier avdelingsleder Kenneth Korstad Langås ved Grünerløkka-biblioteket. Årsaken til innstramningen er den stadig svakere kommuneøkonomien, hvor også bibliotekene må tåle kutt. Bibliotek på togstasjonen – Jeg er en veldig varm tilhenger av biblioteket. Tida for filialnedleggelse er over, tror Giske. Kulturministeren trakk fram regjeringens ressursdobling for bibliotekene under de rødgrønne. Men han ønsker samtidig å videreutvikle bibliotekene i en ny tid. – Vi ønsker at bibliotekene både skal ha sterke fagmiljøer og åpne fysiske møteplasser. Bibliotekene er like viktige som før. Kulturministeren åpner for at bibliotekene kan lokaliseres til overraskende steder. For eksempel jernbanestasjoner, bussholdeplasser eller sykehjem. Trond Giske framhevet at det er et problem at 130 av landets biblioteksjefer ikke er fagutdannet. Tvangssammenslåing I forkant av bibliotekmeldingen var det knyttet spenning til om regjeringen vil gå inn for tvangssammenslåing av mindre biblioteker for å styrke fagkompetansen. Her hadde likevel Fagforbundets, LOs, Norsk Tjenestemannslags og Norsk Bibliotekforenings stemme blitt hørt. – Det er gledelig at også departementet har skjønt at man må bruke gulrota framfor pisken, sier Mette Henriksen Aas, leder for Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Kommunene skal fremdeles ha ansvaret for folkebibliotekene. – Vi er veldig fornøyd med at det fortsatt blir bibliotek i hver kommune, sier hun. Det vil bli gitt statlige midler til å stimulere økt interkommunalt samarbeid om bibliotektjenestene, noe som vil gi en mer fleksibel organisering på lokalt og regionalt nivå. – Selv Island, som er økonomisk 34 > Fagbladet 4/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON