Firkanta hue De to andre sekretærene, Elin Lunde og Sissel Topland, supplerer og trekker fram at fylkeskontoret har utvikla sitt eget kursadministrasjonsprogram. – Det var vanskelig å administrere kurspåmeldingene siden mange var involvert. Vi tok det opp på et kontormøte, og Roy, som er litt firkanta i hue, fikk i oppgave å utvikle et program for å få orden på påmeldingene. Vi diskuterte utseende og funksjoner på programmet, og så overlot vi resten til ham, forteller de. Kompetansedeling i system I tillegg til å fange opp problemstillinger gjennom lappesystemet, har fylkeskontoret også et opplegg for kompetansedeling. – Hvis en av oss trenger opplæring på et eller annet felt, skriver vi det opp Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet er et trepartssamarbeid som kom i stand gjennom en avtale mellom tre departementer, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen ble inngått i oktober 2006 og gjelder foreløpig ut 2009. Målet med programmet er å bedre kvaliteten og øke effektiviteten i det kommunale tjenestetilbudet. Alle endringer skjer gjennom samarbeid mellom politikere, administrasjon og ansatte. Innbyggerne skal oppleve at tjenestetilbudet blir bedre. De fleste kommuner har også økt nærvær som mål. 140 kommuner har hittil sluttet seg til programmet. KVALITETSMØTE: – Vi finner en løsning på det meste, sier (f.v.) Sissel Topland, Torhild Fintland, Erna Johannessen, Roy Gyberg og Elin Lunde. på en liste på oppslagstavla. På neste kontormøte finner vi ut hvem som kan bidra med den aktuelle kompetansen, forteller sekretærene. – Vi har litt forskjellig kompetanse, og er sjølhjulpne på det meste, supplerer fylkeslederen før han snur seg mot tavla og peller ned en ny gul lapp. – Søppelsortering, står det her, opplyser han. – Det er jo litt pinlig at vi ikke har et system for søppelsortering sånn som resten av kommunen har, legger han til. Innen neste kontormøte har noen snakket med huseieren og kommunen. Og så er kanskje ulike søppeldunker på plass sånn at også Fagforbundet i Vest-Agder kan levere søpla ferdig sortert. Fagbladet 4/2009 > 37 fbaargang2009 fbseksjonKON