Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmed-    Lese- og skrivekurs lemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går    Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,inkludert datainn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent,    tekniske hjelpemidler pr. kalenderår. søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: Følgende dekkes ikke: Muligheter overalt Som en av LOs 850 000 medlemmer, nyter du godt av et omfattende fordelsprogram. Gå inn på lofavor.no for å ta en titt på hvordan du kan spare penger på alt fra forsikring til bensin. Kollektiv hjemforsikring Husforsikring Bilforsikring Reiseforsikring Bensin Barneforsikring Det kan søkes om støtte til:    • Kursutgifter • Eksamensutgifter • Påkrevd materiell/utstyr • Utdanninger ved universiteter og høgskoler • Utdanninger i    (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) videregående skole og grunnskole (ny sjanse) • Etter- og videre-    • Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) utdanninger på ulike utdanningsnivåer • Praksiskandidatopplæring • Yrkesfaglige kurs • Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på heleller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 3.000,pr. kalenderår. • Tapt arbeidsfortjeneste • Reiseutgifter • Diett/mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på www.fagforbundet.no eller ved henvendelse til Fagforbundet. Strøm Billån Feriereiser Internett dette og mange flere tilbud finner du på lofavor.no 815 32 600 fbaargang2009 fbseksjonKON