DEBATT Irgun Zwei Leumi langt utenfor målsettingen til den jødiske forsvarsmilitsen Haganah, spesielt i sine angrep på mandatmyndighetene. Dagens eldre generasjon vil huske drapene på lord Moyne og Folke Bernadotte, men det er kanskje mindre kjent i Norge at flere hundre britiske soldater mistet livet i mandatperioden, blant annet ble en drept av en brevbombe i sitt hjem i Storbritannia. I USA proklamerte sionisten Ben Hecht at han «feiret det i sitt hjerte» hver gang en britisk soldat ble drept i Palestina. Etter at andre verdenskrig tok slutt i 1945, ble Palestinas framtid et hett debattema i Storbritannia, kanskje mer enn i noe annet land utenfor Midtøsten. Mandatoppdraget var blitt lite populært, og unge vernepliktige gruet seg til å bli sendt til Palestina. Det var ikke enighet om det å danne en jødisk stat var den beste veien å gå, ikke hos det store publikum, ikke hos de som hadde vært i Palestina, og ikke hos de 250.000 jøder som bodde i Storbritannia. Uviljen mot å danne en ny stat bunnet seg delvis i en generell mistro til politikere, men også i at en ny stat ville skape en ny og kunstig grense mellom jøder og arabere, føre til at folk måtte flytte på seg, og skjerpe motsetningene som var. Videre vil en ny grense hindre de nye og positive impulser som noen av de jødiske innvandrerne hadde med seg å nå fram til en arabisk befolkning som ikke var udelt fiendtlig. De siste seksti årene har dessverre vist at de mest dystre spådommene har slått til, og vel så det. I tillegg er moderate sionister blitt presset til samarbeid med terrorister som de hadde tatt avstand fra før staten Israel ble dannet. Å mene at det var galt å opprette staten Israel er ikke antisemittistisk. Dannelse av den nye staten kan ha skapt verre problemer for jødene enn problemene som den skulle løse. Jeg siterer Aaron Leiberman: «Vi har dere å takke for at navnet Israel er blitt en forbannelse.» Pensjonistmedlem Peter E. Green > ARBEIDSLIV Heltid en rettig- het – punktum «Alle skal ha rett til heltid – deltid en mulighet» er et slagord. «Deltid en mulighet» må strykes fra dette begrepet da det faktisk er en mulighet å jobbe deltid. Det er heltid som ikke er en mulighet og heller ikke en rettighet – dessverre. Dette er et tema som er viktig både for dagens arbeidstakere og kanskje enda viktigere for fremtidens arbeidstakere, spesielt med tanke på rekruttering til kvinnedominerte og belastende yrker. Dermed kommer dette også inn i en likestillingsdebatt. Vi mener dette temaet ikke blir prioritert godt nok sentralt verken hos styrende politikere, LO eller Fagforbundet. Det har blitt snakket fint om i altfor mange festtaler av nevnte grupper, men uten de store og vedvarende løsninger for det store flertallet. Dette er et for stort problem til at kommunene kan klare å finne løsninger. Her må det satses med økonomiske virkemidler fra sentrale hold (ansvarlige myndigheter) som skaper løsninger som blir synlige for alle. Eksempler på løsninger er seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon, fleksible arbeidstidsordninger, styrke grunnbemanning i omsorgsyrket, likestilling mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker, likestilling av skiftarbeidere og turnusarbeidere (33,6 timers uke), turnuser basert på mindre belastningsvakter (overganger, helger og liknende). Arbeid og slitasje i omsorgsyrker er et tema det er viktig å belyse. Per i dag har sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere en særaldersgrense på 65 år – hvorfor har de det? Fordi yrket er særlig belastende i henhold til arbeidstider, turnusarbeid og arbeidsoppgaver. Derfor er det veldig viktig at det ikke legges opp til ytterligere belastninger i løsninger om rett til heltid gjennom for eksempel økt frekvens av arbeid på søndager. Det må tvert imot jobbes mot lavere frekvens av arbeid på søndager. Årsaken er at helsearbeidere har en lav yrkesaktiv alder (ca. 56 år) pga. nevnte belastninger, og samfunnet er tjent med at de kan stå lenger i jobben sin. I dag er det unntaksvis at hjelpepleiere klarer å stå i 100 prosent jobb til de er 65 år. De aller fleste reduserer eller blir delvis/fullt uføre rundt 50–55-årsalderen. Derfor må rammene rundt yrket sees på, ikke bare tenke isolert på at heltid er en rettighet. Det hjelper ikke bare å jobbe for den rettigheten dersom ingen orker det å stå i 100 % stilling over tid fordi vilkårene i yrket er for dårlige... Generelt må lavtlønnede og kvinnedominerte yrkesgrupper heves lønnsmessig. Dersom økt frekvens av søndagsarbeid unntaksvis må brukes som en løsning for heltidsstillinger, må det i så fall lønnes betydelig høyere enn i dag. Med tanke på rekruttering generelt til omsorgsyrker, må alle tillegg heves betydelig. Eva Nordh og Bente Kåsa, Fagforbundet Nome RABATT på hotellovernatting Choice Hotels Scandinavia gir alle LO-medlemmer: 20% rabatt på hotellovernattinger i Norge og Sverige 10% rabatt på hotellovernattinger i Danmark og Baltikum Rabatten gjelder på alle våre Comfort-, Quality-, Quality Resort-, Clarion- og Clarion Collectionhoteller. Logg inn med klient-ID; 64968 på www.choice.no for bestilling. Mer informasjon om Choice Hotels Scandinavia og alle våre hotell finner du også på www.choice.no Fagbladet 4/2009 > 51 fbaargang2009 fbseksjonKON