KRONIKK Det klinger ofte dårlig i folks ører når politikere kommer med løfter. I vår bok «Deltakerne. En reise i demokratiets framtid», har vi likevel valgt å komme med noen løfter, men av en litt annen art enn dem politikere bruker å komme med. > AUDUN LYSBAKKEN Nestleder i SV og stortingskandidat for Hordaland SV. > INGVAR SKJERVE Sykepleier og SV-medlem Forfatterne av boka «Deltakerne. En reise i demokratiets framtid» argumenterer for en demokratisering av politikk og økonomi. Løfter om mer demokrati DE LØFTENE vi skriver om i boka er, for det første ikke pønsket ut på noe partikontor, for det andre handler de ikke om hvordan vi skal fikse alt bare folk stemmer på vårt parti. De handler om hvordan vi har sett, verden over, at demokratiet kan utvides og utdypes og gi vanlige mennesker redskaper for å skape seg en bedre hverdag. DET FØRSTE LØFTET er at demokratiets rekkevidde kan utvides. Hvorfor skal demokratiet stoppe ved bedriftsporten? Vi har besøkt ansatteide bedrifter i Baskerland og i Trondheim. Mondragon Corporation Cooperativa og Kantega utfordrer forestillingen om kapitalismens overlegne effektivitet, ved å vise hvilken energi som kan utløses gjennom å dele eierskapet og makten i næringslivet. Mondragon har gjennom sitt samvirkebaserte banksystem også løst arbeiderstyrte bedrifters evige problem, tilgang på kapital, på en måte som viser at innovasjon og nyskapning kan sikres på andre måter enn å la noen få mennesker få kontrollere store deler av samfunnets ressurser. «Mer bør styres av folkevalgte i stedet for av direktører og aksjeeiere.» I Moss og i Newcastle har vi truffet kommunalt ansatte som har forbedret både sin egen arbeidshverdag og tjenestene de utfører. Etter nyliberalismens privatisering og markedsorientering vil pendelen på ny svinge mot å utvide det offentlige eierskapet, og å erstatte marked med politikk som problemløser. Mer bør styres av folkevalgte i stedet for av direktører og aksjeeiere. Hvis vi skal få en mer egalitær og tryggere samfunnsutvikling, må velferdsstaten vokse i stedet for å krympe, men da må det offentlige være noe som tilhører folk flest, ikke noe folk opplever at de ikke kan påvirke. Å slippe løs kreativiteten til de hundretusener som jobber i det offentlige, og å gi makt til de enda flere som bruker offentlige tjenester, er forutsetningen for å snu utviklingen fra privatisering til et sterkere felleskap. DET ANDRE LØFTET er at demokratiet selv kan demokratiseres. Fra Sevillas og Porto Alegres deltakende budsjettprosesser har vi sett hvordan politisk makt kan bli allemannseie. Når det deltakende demokratiet i disse byene år for år har vokst i omfang, er det en erfaring som viser at politikken slett ikke trenger å være forbeholdt politikerne. Og den viser hvordan deltakelse skaper et annet demokrati, hvor de folkevalgte står mer ansvarlig overfor folk 54 > Fagbladet 4/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON